Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Plan för Mellingeholms aktivitetspark får bakläxa

För stor miljöpåverkan på sjön Limmaren och ingen riktig utredning av förekomsten av salamandrar är några av punkterna.

Annons

Länsstyrelsen har yttrat sig om Norrtälje kommuns detaljplan över Mellingeholms aktivitetsplan. Kommunen vill utveckla ett området på 72 hektar vid flygfältet med industrier och kontor. Om planen antas kommer myndigheten att pröva beslutet och upphäva detaljplanen.

Dagvattenutredningarna som SWECO har genomfört visar att fosfor, kväve, tungmetaller och andra miljögifter kommer att öka belastningen på Limmaren.

Sjöns ekologiska status har tidigare klassats som otillfredsställande. Enligt det nationella miljökvalitetsmålet ska Limmaren ha uppnått god ekologisk status 2021.

Länsstyrelsen anser också att det är olämpligt med bebyggelse i änden av en start- och landningsbana.

En bättre inventering av förekomsten av större vattensalamander måste också göras. Det görs lämpligast under lekperioden maj-juni.

I detaljplanen måste också alla fornlämningar redovisas tydligare. Ett par är också felaktigt klassificerande. För att säkra fornlämningar anser myndigheten att ett kvarter tas bort från planen.

NT har sökt tjänstemän på Norrtälje kommun för en kommentar.