Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Osäker framtid för kritiserad nämnd

 
Val 2014
Visa alla artiklar

För fyra år sedan skapades en helt ny nämnd för att sätta fart på klimatfrågan i Norrtälje kommun. Resultatet är magert och flera partier vill lägga ned klimatnämnden.

Förra året sjönk Norrtälje kommun till plats 249 bland Sveriges 290 kommuner enligt tidskriften Miljöaktuellts hållbarhetsranking. 2009 placerade sig Norrtälje på 68:e plats.

Under de här åren skapades en klimatnämnd i Norrtälje kommun med uppgift att sätta fart på klimat- och miljöarbetet. Detta skedde främst på Centerpartiets initiativ.

Efter valet 2010 sa Berit Jansson bland annat att klimatnämnden skulle arbeta med att få till en anläggning för biogas och ett tankställe för bio- och fordonsgas. Inget av detta har blivit verklighet.

I den senaste verksamhetsplanen står det att klimatnämnden ska bevaka och följa utvecklingen av miljö- och klimatfrågorna och att främja energihushållning.

Nämnden ska också verka för den övergripande miljövårdspolitiken samt översätta de nationella miljömålen till lokala mål.

– När vi har ett så otydligt reglemente där det står att vi ska verka för och inte skall göra saker, då är det svårt att se att det blir så mycket konkret, säger Kristian Krassman (S), andre vice ordförande i nämnden.

Han menar att de flesta beslut på miljöområdet i Norrtälje kommun de senaste åren inte är nämndens förtjänst.

– Miljömålen ska alla kommuner jobba med och energirådgivning har vi haft förut. De två vindkraftverken som kommunen investerat i – det är inte klimatnämndens förtjänst.

Han är kritisk till att kommunen saknar ett miljöledningssystem med tydliga mål. Partiet vill lägga ned nämnden om det vinner valet. I stället vill S öronmärka pengar till klimatarbete i alla nämnder.

Klimatnämnden har ingen egen förvaltning utan samsas med kommunstyrelsekontoret. Den budget som finns per år, drygt 400 000 kronor, ska täcka ledamöternas arvoden. Nämnden har heller ingen beslutanderätt utan skickar besluten vidare till kommunstyrelsen.

Bland annat stoppades klimatnämndens beslut om att skriva på Borgmästaravtalet där kommuner förbinder sig till EU:s mål om att minska klimatutsläppen med 20 procent fram till 2020.

Åsa Wärlinder (C) är ordförande i klimatnämnden. Hon tycker att en del av kritiken är orättvis.

– Alla ska jobba med miljömålen men vi fick det gjort. Vi har lyckats med energieffektiviseringar i våra fastigheter. Det är jag glad för.

Hon medger att det är problematiskt med en nämnd som inte har någon budget eller beslutanderätt.

– Jag skulle vilja se en utveckling av nämnden till att omfatta både miljö, teknik och klimat med en egen budget, säger hon.

Även Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska. Båda partierna vill se en miljö- och klimatpolicy.

– Klimat- och miljöarbete ska genomsyra samtliga politiska beslut. Det ska inte hanteras i en särskild nämnd, säger partiets ena gruppledare, Ingrid Landin.

– Tidigare skulle nämnden ta fram en policy men det är inte med i planen för 2014.

En majoritet av Sveriges kommuner, 79 procent, har antagit ett miljöprogram. I Stockholms län har en stor del av kommunerna både ett miljöprogram och antagna mål för att minska utsläpp av växthusgaser.

– Vi fick inte igenom det i kommunstyrelsen. I stället fick igenom att vi ska jobba med nyckeltal, säger Åsa Wärlinder.

De tal hon avser är att nämnden ska verka för att förbättra resandet med kollektivtrafik och koldioxidutsläppen för tjänsteresor. Men det står ingenting om hur eller hur mycket.

– Det är kanske en brist. Miljöfrågor har inte alltid legat högst upp hos kommunledningen.

Folkpartiet, som ingår i den borgerliga majoriteten i Norrtälje, tycker att miljöarbetet i Norrtälje kommun är eftersatt.

– Vi ligger långt efter många kommuner i vårt närområde. Vi vill att ett miljöprogram tas av kommunfullmäktige med mål som går att mäta och utvärdera, säger Karin Karlsbro, partiets förstanamn i valet till kommunfullmäktige och rikspolitisk talesperson i miljöfrågor.

Moderaterna har fyra av nio ordinarie platser i klimatnämnden.

Sören Forslund är förste vice ordförande .

– Vi i nämnden har lärt oss mycket själva. Vi har också träffat andra nämnders presidier och pratat om hur de jobbar på klimatområdet.

Varför har ni inte tydliga mål att jobba med?

– Om vi sätter upp mål och inte når dem, då har vi ju misslyckats. Det är bättre att vi försöker påverka genom samtal, säger han.

Klimatnämnden

Klimatnämnden hade sitt första möte i februari 2011. I reglementet står att klimatnämnden ska verka för:

den övergripande miljövårdspolitiken.

att kommunen bedriver aktiv miljöinformation.

att kommunen uppnår EU:s ramdirektiv för vatten.

de sextioen nationella miljökvalitetsmålen.

att det inom kommunkoncernen genomförs energieffektiviseringar i fastigheter, installationer och utrustningar.

att utreda hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka kommunen. 

Klimatnämnden ska också verka för att begreppet ekokommun blir känt. Norrtälje är medlem i Sveriges ekokommuner.

Dessutom anordnar nämnden klimat- och miljömålsveckor.