Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reidar Carlsson: Ulrika Falk har äntligen lyckats bryta trenden när det gäller kommunens företagsklimat

Annons

Företagsklimatet i Norrtälje kommun har försämrats i många år. I alla fall enligt de årliga mätningar som Svenskt Näringsliv genomför.

2010 låg Norrtälje kommun som högst, med ett sammanfattande omdöme på 3,59. Sedan dess har omdömet sjunkit, och låg i fjol på 2,87. Skalan går från 1 till 6, där 1 är dåligt och 6 utmärkt.

Men nu tycks trenden ha vänt. I årets mätning, som genomfördes under januari-april, ligger Norrtälje kommun på 2,98. Ingen stor ökning, och det näst sämsta värdet sedan 2002, men ändock en ökning.

Ulrika Falk gick 2014 till val på att förbättra Norrtälje kommuns företagsklimat. Sedan dess har dock kommunens företagsklimat kraftigt försämrats, enligt Svenskt Näringslivs årliga mätningar. Men nu tycks trenden ha vänt. Det är mycket bra, även om uppgången inte är så stor.

Detta trendbrott är mycket viktigt för kommunalrådet Ulrika Falk och kommunens S-C-MP-styre, som fått se kraftiga nedgångar sedan man fick makten i kommunen efter valet 2014. I november 2013 skrev Ulrika Falk tillsammans med sina partikamrater Hanna Stymne Bratt och Kristian Krassman en debattartikel där de menade att Norrtälje kommun hade halkat efter när det gäller företagsklimat och att målet skulle vara att kommunen 2020 skulle ligga över genomsnittet i Stockholms län enligt Svenskt Näringslivs rankning.

Det är mycket osäkert om hon får behålla jobbet som kommunalråd efter valet i september.

Då låg Norrtälje kommun på omdömet 3,29 och Stockholms län på 3,45. I årets mätning ligger Norrtälje på 2,98 och Stockholms län på 3,35. Under Ulrika Falks tid som kommunalråd har alltså Norrtälje kommun tappat gentemot de andra kommunerna i länet, tvärtemot målet. Men fortfarande är det två år kvar till 2020, så chansen att nå målet finns fortfarande kvar, även om den är liten.

Frågan är också om Ulrika Falk får chansen att förbättra företagsklimatet ytterligare. Det är mycket osäkert om hon får behålla jobbet som kommunalråd efter valet i september.

Kommunens service till medborgarna har fått hård kritik de senaste åren. Inte minst gäller det kommunens kontaktcenter. Enligt en mätning som SKL, Sveriges kommuner och landsting, gjorde i fjol var till exempel Norrtälje den sämsta kommunen i hela landet på att besvara telefonfrågor från medborgarna.

Det är mycket bra att kommunen lyckats bryta den nedåtgående trenden.

Det här har kommunen lovat att försöka förbättra. Och enligt Svenskt Näringslivs mätning verkar det som om man lyckats. På flera av de områden som gäller kommunens service och information har betyget förbättrats det senaste året, även om det fortfarande ligger ganska lågt.

Det är mycket bra att kommunen lyckats bryta den nedåtgående trenden. Även om den här typen av mätningar alltid innebär ett visst godtycke, så ger Svenskt Näringslivs mätning över företagsklimatet ändå en vägledning. Nu gäller det att gå vidare. Fortfarande finns det mycket för Norrtälje kommun att förbättra, och det är långt kvar till de värden kommunen nådde för knappt tio år sedan.

Det är oroväckande och något som kommunledning och polisen måste ta på stort allvar.

En liten förvånande uppgift i Svensk Näringslivs mätning är att företagen i Norrtälje kommun tycker att brottsligheten är ett större problem än företagen i Sverige i stort. Bland annat uppges risken att drabbas för inbrott, rån, skadegörelse och stölder vara större här.

Det är oroväckande och något som kommunledning och polisen måste ta på stort allvar. En väl fungerande polis är en grundläggande förutsättning för ett gott företagsklimat.

Mer läsning

Annons