Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reidar Carlsson: Norrtäljes partier måste sluta att göra kommunfullmäktige till en lekstuga

Annons
Alla Norrtälje kommuns partier måste skärpa sig och sluta göra kommunfullmäktige till en lekstuga. De måste till exempel sluta att yrka  återremiss bara för att fördröja beslut de är emot. Det är det minsta väljarna kan kräva för att behålla respekten för sina folkvalda.

Norrtäljes kommunfullmäktigemöten är oftast intressanta, med bra debatter. Måndagens möte var ett undantag. Delvis kändes mötet som rena lekstugan.

Till stor del berodde detta på det som kallas för "minoritetsåterremiss". Det innebär att ett ärende skickas tillbaka till kommunstyrelsen om minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter kräver det.

Oppositionen röstar igenom dem bara för att fördröja beslut man är emot.

Syftet är att tvinga kommunstyret att lägga fram väl genomarbetade förslag. Tyvärr missbrukas återremisserna ibland, och oppositionen röstar igenom dem bara för att fördröja beslut man är emot.

På måndagens kommunfullmäktige röstades oppositionspartierna igenom återremisser i två fall: kommunens köp av gamla tingshuset i Norrtälje stad och antagandet av ett landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram.

Återremissen av tingshuset är olycklig men känns ändå förståelig. Det finns flera uppgifter kring köpet som inte har redovisats, till exempel husets skick och vad det skall användas till. Dessa frågor skulle en återremiss kunna reda ut.

Detta har inte skett. Då känns kravet på återremiss bara som ett sätt att fördröja och bråka.

Återremissen av landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet känns mycket mer tveksam. Alla sex oppositionspartier ville ha en återremiss, men de hade inte skrivit ner några vettiga motiveringar till varför. Sådana motiveringar skall, enligt kommunallagen, kommunfullmäktige besluta om samtidigt som man beslutar om en återremiss.

Visst finns brister i detta program. Men om oppositionspartierna hade velat rätta till dessa brister borde de ha försökt påverka programmet redan i kommunstyrelsen eller åtminstone skrivit en motivering till återremissen innan de kom till fullmäktige. Detta har inte skett. Då känns kravet på återremiss bara som ett sätt att fördröja och bråka.

Det här är minst sagt omoraliskt agerat. Men det är också fel enligt lagen.

Än värre var att kommunfullmäktiges S-C-MP-ledamöter blandade sig i vilken av motiveringarna som skulle användas vid återremissen. Nästan alla av dem röstade på Vänsterpartiets motivering, vilket gjorde att denna fick fler röster än den motivering som stöddes av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och ROOP.

Det här är minst sagt omoraliskt agerat. Men det är också fel enligt lagen. Enligt kommunallagen skall "Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt återremittering". Dessutom gjorde fullmäktiges ordförande fel som ställde motiveringarna mot varandra.

Dessutom bör alla partier skärpa sig och sluta göra kommunfullmäktige till en lekstuga.

Måndagens fullmäktigebeslut om återremiss av landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet togs därför på fel sätt, och kan överklagas. Det är dock bara att hoppas att så inte sker. I stället bör partierna nu sätta sig ner och grundligt diskutera hela utformningen av detta program. Många av de synpunkter som kom fram på måndagens fullmäktige är bra och kan göra programmet bättre, men de borde framförts tidigare och inte så här sent i processen.

Och dessutom bör alla partier skärpa sig och sluta göra kommunfullmäktige till en lekstuga: sluta yrka på återremiss bara för att man vill fördröja ett beslut och alltid ha tydliga motiveringar färdiga när man yrkar på återremiss. Det är det minsta väljarna kan kräva för att behålla respekten för sina folkvalda.

Mer läsning

Annons