Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reidar Carlsson: Kommunal jakt av vildsvin behövs inte bara i Norrtäljes tätorter

Vildsvin i Norrtälje stads villaträdgårdar har gjort att kommunen engagerat sig i vildsvinsfrågan. Men det är landsbygden som har störst problem med vildsvin. Även landsbygden borde därför få kommunal hjälp mot vildsvinen.

Annons

Vildsvinet var länge utrotat i Sverige, och frilevande vildsvin har bara funnits i Sverige de senaste decennierna. För inte så länge sedan ansåg därför många svenskar vildsvin som exotiska.

Så är det inte längre. I dag finns vildsvin i stora delar av Sverige. De har blivit så många att de ställer till stora problem och orsakar stora kostnader, inte minst för jordbruket. Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet drabbas jordbruket av vildsvinsskador för mellan 600 och 700 miljoner varje år.

I Norrtälje kommun skjuts runt 2 000 vildsvin per år. Trots detta ökar djuren raskt i antal.

Även Roslagen har i dag många vildsvin. I Norrtälje kommun skjuts runt 2 000 vildsvin per år. Trots detta ökar djuren raskt i antal. Inte minst har de senaste årens milda vintrar gett en snabb tillväxt.

I Norrtälje stad börjar nu också vildsvinen söka sig in mot tätorternas villakvarter. Där kan de förstöra gräsmattor och blomrabatter när de bökar efter föda.

Det här har gjort att Norrtälje kommun börjat engagera sig i vildsvinsfrågan. Bland annat har man funderat på att engagera kommunjägarna för att jaga vildsvinen, eftersom dessa har tillstånd att skjuta i tät bebyggelse. Detta är också en lösning som kommunens viltsamordnare förespråkar. Trots detta har kommunens linje blivit en annan: jägare får utökad jakträtt i de områden utanför Norrtälje stad där problemen är som störst.

Förhoppningsvis innebär detta att problemen minskar. I annat fall måste kommunen snarast byta jaktstrategi. Vildsvinen måste hållas utanför tätorterna.

Samtidigt är det inte i tätorterna som vildsvinen orsakar de största ekonomiska skadorna, utan på landsbygden. Och även de som bor på landsbygden betalar kommunalskatt. Så även om vildsvinsjakt inte är någon kommunal kärnverksamhet borde därför kommunen känna ett ansvar för att minska skadorna från vildsvinen även på landsbygden, och inte bara i tätorterna. En idé kan vara att jakträttsägarna skulle kunna få hjälp av kommunens kommunjägare att jaga vildsvin. Vildsvin anses nämligen mycket svåra att jaga, eftersom de är skygga och försiktiga och främst rör sig nattetid.

För övrigt borde också rikspolitikerna ta ett större ansvar för att minska vildsvinsstammen. En viktig anledning till att antalet djur ökat så snabbt är den utfordring som sker av jaktskäl. Av kommersiella orsaker utfordras svinen på vissa platser till och med under sommaren. S-MP-regeringen lade i fjol fram ett förslag som i praktiken förbjöd all utfordring av vilt.

Detta förslag ansåg, med rätta, Allianspartierna och Sverigedemokraterna som alltför omfattande. Regeringens förslag stoppades därför i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Det har fått regeringen att strunta i frågan, och i stället anklagas Allianspartierna för att låta det vara fritt fram för utfordring. Så kan inte ansvarsfulla politiker agera. Problemet med utfordring av vilt måste regleras, bland annat för att minska tillväxten av vildsvinsstammen. Skillnaderna mellan regeringens och Allianspartiernas syn är inte heller så stora att det inte borde gå att hitta en lösning ganska lätt.

Regeringen måste därför sluta sura. I stället för att sitta passiv bör man ta kontakt med allianspartierna för att gemensamt hitta ett förslag som alla partier kan ställa sig bakom.

Mer läsning

Annons