Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reidar Carlsson: Ja eller nej påverkar inte Björkö-Arholma skola

Som frågan är formulerad i söndagens folkomröstning kan den som vill att till exempel Björkö-Arholma skola skall öppnas igen rösta ja i folkomröstningen. Men den som inte vill att Björkö-Arholma skola skall öppnas kan också rösta ja. Det betyder att de som röstar nu på söndag inte förstår vad de röstar på, och att kommunens politiker kan tolka folkomröstningens resultat precis som de vill.

Annons

Nu är det bara en knapp vecka till folkomröstningen. Än har dock ingen valfeber utbrutit. Detta beror till stor del på att partierna inte verkar bry sig speciellt mycket, eller inte alls, om folkomröstningen. Flera har inte ens redovisat offentligt hur de kommer att tolka söndagens valresultat. Det borde de självklart göra. Det hjälper väljarna.

Själva folkomröstningsfrågan är nämligen tvetydig. Den lyder: "Vill du att Norrtälje kommun ska behålla och utveckla alla glesbygdsskolor samt upprätta ett kommunalt glesbygdsprogram med helhetsperspektiv över kommunens samtliga områden?"

Den som vill att till exempel Björkö-Arholma skola skall öppnas igen kan rösta ja i folkomröstningen. Men den som inte vill att Björkö-Arholma skola skall öppnas kan också rösta ja.

Många tror nog att ett ja i folkomröstningen innebär att de nedlagda småskolorna skall öppnas igen. Det är ju skolnedläggningarna som är orsaken till folkomröstningen. Flera av partierna har också sagt att de tänker tolka ett ja som att skolorna skall öppnas.

Dock inte Vänsterpartiet. Som partiets företrädare skrev i en debattartikel i fredagens NT: "Ett ja behöver nödvändigtvis inte betyda att nedlagda skolor bör öppnas, snarare att vi inte ska låta utvecklingen bli att fler skolor ska behöva stänga för att det inte finns elevunderlag."

Det här låter konstigt. Men det är faktiskt helt i enlighet med frågan i folkomröstningen. Där står ingenting om att nedlagda skolor skall öppnas, utan att "kommunen skall behålla och utveckla alla glesbygdsskolor". Om detta gäller alla skolor som finns i dag eller som fanns för två år sedan framgår inte.

När namninsamlingen för en folkomröstning startade hade inga skolor lagts ned. Då var det naturligt att skriva att skolorna skulle behållas. Men i dag är flera skolor nedlagda. Då blir formuleringen att "behålla" glesbygdsskolorna tvetydig. Det innebär att den som vill att till exempel Björkö-Arholma skola skall öppnas igen kan rösta ja i folkomröstningen. Men den som inte vill att Björkö-Arholma skola skall öppnas kan också rösta ja.

Det här är ett av problemen med lokala folkomröstningar. De som startar en namninsamling tänker inte på att formulera frågan så att den passar när folkomröstningen skall genomföras, och att frågan är entydig och lätt för väljarna att ta ställning till. De vill samla in så många namn som möjligt och formulerar därför frågan efter vad som gäller just då.

Detta kunde i och för sig kommunens politiker ha "rättat till" när beslutet om folkomröstningen togs i kommunfullmäktige. Men det blir fel om politikerna skall omformulera den fråga som tusentals människor ställt sig bakom genom sina namnunderskrifter. Om politikerna formulerar om frågan blir det också lätt en diskussion om att de "manipulerat" folkomröstningen.

Resultatet är att de som röstar nu på söndag inte förstår vad de röstar på, och att kommunens politiker kan tolka folkomröstningens resultat precis som de vill. Och det innebär att folkomröstningen inte kommer att spela någon som helst roll, i alla fall inte för de nedlagda skolorna.

Folkomröstningen borde därför inte ha blivit av. Det tyckte också nästan en majoritet i fullmäktige när beslutet togs i april. Troligen tycker ännu fler ledamöter så i dag, åtminstone om man skall tolka deras ointresse av för att få väljarna att gå och rösta.

Läs fler ledare om folkomröstningen:

Reidar Carlsson: Alla partier bör tala om hur de tänker tolka resultatet av folkomröstningen om småskolorna

Reidar Carlsson: Får Norrtälje kommun något glesbygdsprogram?

Reidar Carlsson: Hur många orkar gå och rösta i november?

Folkomröstningen lär inte få någon betydelse

Med folkomröstningen riskerar småskolornas långbänk att bli ännu längre

Bra att S-C-MP-styret säger nej till folkomröstning om småskolorna

Folkomröstningar ger inte mer demokrati

Mer läsning

Annons