Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reidar Carlsson: Ge inte de asylsökande från Afghanistan falska förhoppningar

Det blir fel när partier ställer krav på att Migrationsverket skall ändra sitt beslut, som nu är fallet när det gäller avvisningar till Afghanistan. Det skapar ett hopp hos de asylsökande, som det inte finns något fog för, och som gör att deras besvikelse blir ännu större när besluten inte förändras.

Annons

Sedan några dagar demonstrerar ungdomar från Afghanistan på Medborgarplatsen i Stockholm. De kräver att Migrationsverket skall stoppa utvisningar dit, och att alla asylsökande från Afghanistan skall få stanna i Sverige.

Deras krav har fått stort politiskt stöd. I Stockholms stad har Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Feministiskt initiativ ställt sig bakom ungdomarnas krav. Flera po­li­tiska ung­doms­för­bund har gjort samma sak. Cen­ter­par­ti­et och Liberalerna kräver att ut­vis­ningarna ska stoppas till­fäl­ligt, tills sä­ker­hets­si­tua­tionen i Afghanistan har förbättrats.

Det är lätt att förstå de demonstrerande ungdomarna. Flera av dem har fått avslag på sina asylansökningar. Demonstrationen är ett desperat försök att försöka få stanna i Sverige.

Migrationsverket har dock bedömt att Afghanistan är tillräckligt säkert för att det skall gå att verkställa utvisningar dit. Inte hela landet, men delar. Detta innebär att Migrationsverket menar att alla asylsökande afghaner inte skall få stanna i Sverige. I stället gäller individuella bedömningar, som för alla andra asylsökande.

Det är lätt att förstå de demonstrerande ungdomarna. Flera av dem har fått avslag på sina asylansökningar. Demonstrationen är ett desperat försök att försöka få stanna i Sverige.

Sverige har inte fri invandring. Det betyder att alla som söker asyl här får genomgå en prövning, där deras skäl granskas.

Den här granskningen genomförs i dag av Migrationsverket, och verkets beslut kan överprövas av migrationsdomstolarna och migrationsöverdomstolen. Besluten fattas alltså av tjänstemän och domstolar. Politikerna är inte inblandade, på samma sätt som gäller för alla andra myndighets- och domstolsbeslut.

Så har det inte alltid varit. Dagens system infördes av riksdagen våren 2006 under total politisk enighet. Innan dess var det regeringen som beslutade om asyl. Tanken med att flytta besluten till domstolarna var att besluten skulle bli mer rättssäkra, rättvisa och förutsägbara. När politikerna bestämde kunde tillfälliga opinioner påverka asylbesluten. Det var ofta inte de som hade tyngst asylskäl som fick stanna i Sverige, utan de som var bäst på att bilda opinion för sin sak; de som "skrek högst".

Visst kan man återinföra det tidigare asylsystemet, och åter låta asylbesluten bli politiska. Men än så länge är det opolitiska tjänstemän och domstolar som bestämmer.

Då blir det fel när politiska partier ställer krav på vilka beslut som skall fattas, som nu flera partier gör på Migrationsverket. Då lägger politikerna sig i en process som de skall hålla sig borta ifrån, på samma sätt som vid andra myndighets- och domstolsbeslut. Då skapar politikerna också ett hopp hos de asylsökande, som det inte finns något fog för, och som gör att deras besvikelse blir ännu större när besluten om avvisning inte förändras.

Migrationsverket har fått politikernas uppdrag att göra bedömningar av asylskäl och av vilka länder det går att avvisa dem till som inte har tillräckliga asylskäl. De politiker som tycker att Migrationsverkets experter har fel och att sådana beslut borde fattas av politiker får kräva att dagens asylprocess förändras. I annat fall bör politikerna sluta att ställa krav på Migrationsverket, oavsett hur många asylsökande som demonstrerar.

Läs mer: Alla ensamkommande har inte rätt till asyl

Mer läsning

Annons