Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reidar Carlsson: Folkomröstningen ger inget slut på skoldebatten

Folkomröstningen om kommundelning 1994 blev en slutpunkt för kommundelningsdebatten. Folkomröstningen om skolorna får inte motsvarande resultat. Inte minst gör den mångtydiga formuleringen av den fråga väljarna skall ta ställning till att skoldebatten bara kommer att fortsätta.

Annons

För 23 år sedan, 1994, anordnades en folkomröstning i Norrtälje kommun. Väljarna fick ta ställning till om kommunen skulle delas eller inte.

Folkomröstningen var resultatet av en lång och intensiv debatt, där boende i Rimbo- och Hallstaviksbygden menade att deras bygder skulle utvecklas bättre om de bröts loss från Norrtälje kommun.

65 procent av de röstberättigade gick och röstade. Det blev ett klart nej till kommundelning. I de valdistrikt som skulle bilda en ny "Hallsta kommun" röstade hela 74 procent nej, i "Norrtälje kommun" 68 procent. I "Rimbo kommun" var utslaget inte riktigt lika tydligt: 59 procent röstade nej, 38 procent ja och 3 procent röstade blankt.

Folket hade sagt sitt. Den långa debatten om kommundelning var över. Även om det har höjts enstaka röster för kommundelning även efter 1994 så blev folkomröstningen i praktiken en slutpunkt på debatten. Frågan var avgjord.

Just nu pågår en ny folkomröstning i Norrtälje kommun. På söndag är sista dagen att rösta. Även denna folkomröstning rör en fråga där debatt pågått under lång tid med stora känslor inblandade: nedläggning av små landsbygdsskolor. Även denna folkomröstning borde utgöra kulmen och slutpunkten för debatten.

Den oklara formuleringen av frågan gör folkomröstningen till en parodi. Den som vill öppna Singö skola kan rösta ja, men det kan också den som inte vill öppna skolan.

Men så blir det inte. Debatten kommer att fortsätta, oavsett om ja eller nej får flest röster. Delvis beror det på omröstningsfrågan. Man skulle kunna tro att omröstningen skulle handla om ja eller nej till att öppna stängda skolor, men så är inte frågan formulerad. I stället gäller det för väljarna att säga ja eller nej till om de vill att kommunen skall "behålla och utveckla alla glesbygdsskolor".

Det här gör folkomröstningen till en parodi. Den som vill öppna Singö skola kan rösta ja, men det kan också den som inte vill öppna skolan. Den som vill lägga ner alla återstående glesbygdsskolor bör rösta nej, men det är det ju inget parti som vill i dagsläget.

Detta talar för att frågan borde ha formulerats om, trots att detta säkerligen hade mötts av kritik. Här ligger ett stort ansvar hos de partier som drev igenom folkomröstningen.

Men felet ligger inte bara i omröstningsfrågan, utan också i att över huvud taget anordna en folkomröstning om skolors framtid. Det är lätt att rösta för att små skolor skall bevaras, om man slipper ta ansvaret för att skolorna får bra lärare och håller hög kvalitet. Det ansvaret läggs i stället på politikerna. Det innebär att kopplingen bryts mellan beslut och ansvar. Utan den kopplingen fungerar inte demokratin på ett bra sätt. Fler folkomröstningar innebär därför inte självklart mer demokrati.

Att det blivit en folkomröstning om småskolorna beror till stor del på att Norrtäljes politiker skött denna fråga på ett riktigt dåligt sätt. Dialogen har varit usel liksom informationen. Men en folkomröstning gör inte saken bättre.

Trots allt detta är det viktigt att så många som möjligt går och röstar i folkomröstningen. Det visar, om inte annat, hur viktig man tycker att skolfrågan är. Och det går ju också att rösta blankt.

Men tyvärr lär sedan skoldebatten sedan fortsätta på måndag. Med samma intensitet. Oavsett folkomröstningens resultat.

Läs fler ledare om folkomröstningen:

Reidar Carlsson: Alla partier bör tala om hur de tänker tolka resultatet av folkomröstningen om småskolorna

Reidar Carlsson: Får Norrtälje kommun något glesbygdsprogram?

Reidar Carlsson: Hur många orkar gå och rösta i november?

Folkomröstningen lär inte få någon betydelse

Med folkomröstningen riskerar småskolornas långbänk att bli ännu längre

Bra att S-C-MP-styret säger nej till folkomröstning om småskolorna

Folkomröstningar ger inte mer demokrati

Mer läsning

Annons