Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ta ett varv till med busstationen

Annons

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att bygga om busstationen i Norrtälje. Något behöver göras. Vittnesmålen om brister och problem i och kring den nuvarande stationsbyggnaden är många. Det handlar om sociala problem, om en otrivsam och otrygg miljö och om toaletter som gett Norrtälje dåligt rykte.

Jag har tagit del av beslutsunderlaget och undrar hur kommunstyrelsen ska kunna fatta kloka och välavvägda beslut när underlaget inte innehåller några problemanalyser eller konsekvensbeskrivningar. Inte heller ges någon information om den planering av området som pågår. Vilka är förutsättningarna för den planeringen? När den ska vara klar? Kommer busstationen att rivas och i så fall när? Svaren borde vara av avgörande betydelse för ombyggnadsbeslutet.

Att få Norrtälje busstation att kännas trivsam och trygg är ingen lätt uppgift, skriver Rune Karlsson. Foto: Anders Sjöberg.

Själva byggnaden är en pastisch som lider av symmetrins förbannelse. Dess utformning har styrts av nostalgiska drömmar om en svunnen tid. Den låter sig svårligen förändras eller byggas till.

En byggnads utformning bör, enligt min mening, i stället styras av dess funktion, vilket ofta innebär att den också blir vacker. En stationsbyggnad bör vara flexibel, eftersom man kan förutsätta att många större och mindre förändringar kommer att krävas under husets livstid.

Nu är det som det är och att få Norrtälje busstation att kännas trivsam och trygg är ingen lätt uppgift. För att få problemen, förutsättningarna och de tänkbara lösningarna analyserade och belysta från olika håll kunde kommunen ha vänt sig till några väl kvalificerade arkitekter och bett dessa att inkomma med förslag. Det har man inte gjort.

Det förslag, som man nu beslutat att genomföra, har tagits fram av Pressbyrån som i första hand sett till sina egna intressen. Det är inget konstigt. Det som däremot är märkligt är att kommunen väljer att låta Pressbyråns intressen i så stor omfattning styra busstationens ombyggnad.

Väggen mellan Pressbyrån och vänthallen har i förslaget ersatts av ett glasparti med breda öppningar mellan de två lokalerna. Det ökar rymden i båda lokalerna, men det innebär samtidigt att Pressbyrån tappar värdefull väggyta. För att kompensera detta har man ökat sin golvyta med 27 kvadratmeter på vänthallens bekostnad. Pressbyrån upptar i förslaget nästan halva bottenvåningen.

I en tid då staden växer kraftigt och vi vill att fler ska välja att åka kollektivt borde slutsatsen vara att vänthallen ska göras större. Nu minskar den i stället med en tredjedel.

På vardagar stänger Pressbyrån klockan 20.00 och på söndagar klockan 19.00. När det är dags för stängning dras plåtjalusierna mot vänthallen ner. Om sedan jalusierna mot grillen också sänks återstår en 4,6 meter bred korridor för bussresenärerna. Antalet sittplatser har minskat och de flesta sittplatserna finns nu mitt på golvet – många utan ryggstöd. På vilket sätt ökar det här trivseln och tryggheten?

Enligt tjänsteutlåtande och förslag är syftet att skapa en tryggare, varmare och säkrare vänthall, men det räcker inte med vackra ord. Man måste också veta hur man åstadkommer dessa kvaliteter och ha förmågan att ge åtgärderna en övertygande rumslig gestaltning. Annars är pengarna kastade i sjön.

Både Pressbyrån och grillen är viktiga funktioner i sammanhanget. De gör att folk rör sig i vänthallen och runt huset även vid tider, då antalet resande är lågt.

Trots det kunde man kanske överväga att flytta ut Pressbyrån i en egen separat byggnad direkt väster om busstationen för att skapa utrymme för en bättre lösning. Det är bättre att bygga om för tio miljoner om ombyggnaden håller i tjugo år än att bygga om för två miljoner och efter ett år kunna konstatera att det blev fel. Om nuvarande byggnad ska rivas inom om några år, så kanske man bara bör byta ut ytskikt och utrustning i toaletterna.

Just nu känner jag att det behövs en stadsarkitekt. Samtidigt vet jag att en stadsarkitekt som politikerna inte lyssnar på inte är till någon nytta. En stadsarkitekt utan omdöme är det inte heller. Men en stadsarkitekt som har gott omdöme och politikernas öra vore nog inte så dumt.

Rune Karlsson, Husinge

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons