Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Övergrepp att ta ifrån skogsägare rätten att avverka

Annons

En grundförutsättning i ett demokratiskt land är att äganderätten är skyddad och stark. Om inte detta kan garanteras medborgarna får vi en stat som är rättsosäker. Sedan november 2016 har reglerna för möjligheten att avverka skog ändrats för markägare, vilket i praktiken innebär att staten innehar äganderätten till privatägd skog.

Markägare till fjällnära skog måste i dag ansöka om tillstånd hos skogsstyrelsen för att kunna avverka den. En nekad ansökan innebär förlorad inkomst och ett minskat marknadsvärde av den aktuella marken.

 

Skogsstyrelsen ökar skyddet för skogen i stor omfattning, samtidigt som styrelsen avvecklar ersättningen för detta intrång. Det är ett övergrepp av staten att reglera privatpersoners tillgångar på detta sätt, skriver Kjell Jansson. Foto: Fredrik Sandberg, TT

Tidigare har markägare fått ersättning från staten i de fall då skogen inte får avverkas för att kompensera för denna uteblivna inkomst men sedan november 2016 har dessa ersättningar stoppats av skogsstyrelsen. I praktiken innebär det att markägare i dagsläget inte bara förbjuds att nyttja sin egen mark för att kunna försörja sig, utan även nekas statlig ersättning för detta.

Frågan om ersättning till privata markägare som nekas att avverka sin skog ligger under utredning hos Kammarkollegiet och Naturvårdsverket. Det är inte bara storleken på ersättningen som ska utredas utan om markägare överhuvudtaget ska ha rätt till ersättning för utebliven inkomst. Detta hotar inte bara äganderätten och möjligheten att bedriva skogsbruk som näring utan innebär också ett försämrat näringslivsklimat.

Skogsstyrelsen ökar skyddet för skogen i stor omfattning, samtidigt som styrelsen avvecklar ersättningen för detta intrång. Det är ett övergrepp av staten att reglera privatpersoners tillgångar på detta sätt.

Det innebär i princip att det är staten som har äganderätten till privatägd mark eftersom människor både fråntas möjligheten att avverka sin egen skog och dessutom nekas ersättning. Det är naturligtvis viktigt att värna om skogsskyddet i Sverige men stor hänsyn måste också tas till att människor ska kunna försörja sig på skogsnäringen.

Vi moderater kommer alltid att värna om den privata äganderätten och människors möjlighet att försörja sig själva. Det staten gör nu kan jämföras med kommunistiska diktaturers övergrepp på människors egendomar, vilket vid flera tillfällen resulterat i hungersnöd hos befolkningen då marken inte tillåtits brukas. Staten ska vara stark där den behövs men inte göra anspråk på människors egendom.

Därför vill vi moderater att statens reglering av skogsnäringen kraftigt minskar. Makten ska alltid utgå från folket.  

Kjell Jansson (M), länsförbundsordförande, Moderaterna i Stockholms län, riksdagskandidat

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons