Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Medborgarinflytandet satt på undantag även i Norrtälje

Om vi nu för ner frågan till Norrtäljekommun så stämmer bilden ovan rätt bra. Det politiska styret är negativ till folkomröstningen. Dessutom har man de facto redan påbörjat avvecklingen av flera landsbygdsskolor, skriver Peter Gerdman.

Annons

Sedan 1994 finns det möjlighet att anordna rådgivande kommunala folkomröstningar. I Norrtälje skall en sådan äga rum i höst om bevarandet av våra landsbygdsskolor. Den styrande minoriteten S-C-MP har emellertid varit motståndare till omröstningen. Men den skall i alla fall äga rum eftersom 2/3 delar av kommunfullmäktiges ledamöter ej var emot förslaget.

Folkomröstningar både på nationell och lokal nivå är ett utryck för direktdemokrati och förstärkt folkinitiativ eller medborgardeltagande. Sådana omröstningar finns i de flesta europeiska länder. Den starkaste ställningen har folkomröstningsinstitutet kanske i Schweiz. Där kan ett nationellt regeringsbeslut nämligen undanröjas i en folkomröstning.

Folkomröstningar både på nationell och lokal nivå är ett utryck för direktdemokrati och förstärkt folkinitiativ eller medborgardeltagande. Sådana omröstningar finns i de flesta europeiska länder.

I Sverige har folkomröstningsinstitutet aldrig haft en stark politisk ställning. Enligt forskning från Göteborgs universitet följer politikerna oftast inte resultaten. En stor europeisk kartläggning av 29 länder gällande folkomröstningarnas politiska relevans visar att Sverige avviker.

I tidningen Dagens Samhälle nr 25 publiceras en del av resultaten. Docent David Karlsson vid Göteborgs universitet uppger bland annat att svenska kommunstyrelseordförande är varma anhängare av representativ demokrati. De är mindre förtjusta i deltagardemokrati som till exempel folkomröstningar. Vid en jämförelse med sina europeiska kollegor ”ligger de i ytterkant i sin vurm för representativ demokrati”.

I Sverige har folkomröstningsinstitutet aldrig haft en stark politisk ställning. Enligt forskning från Göteborgs universitet följer politikerna oftast inte resultaten.

Det är fråga om en elitdemokrati, det vill säga att politikerna skall styra. Det är endast 16 procent av kommunstyrelseordförandena som instämmer i att invånarna aktivt skall delta i fattandet av beslut. En låg andel även jämfört med Danmark och Norge. Här hamnar Sverige på en bottenplats 22 av 29 undersökta länder när det gäller den andel som uttalar stöd för att invånarna aktivt och direkt skall delta i fattandet av viktiga kommunala beslut.

I en rad frågor från särskiljer sig de svenska kommunstyrelseordförandena från sina europeiska kollegor. Sju av tio svenska kommunstyrelseordföranden instämmer nämligen i påståendet att ”politiska företrädare bör fatta de beslut som de anser nödvändiga oberoende av lokalbefolkningens åsikter för tillfället”.

Det är fråga om en elitdemokrati, det vill säga att politikerna skall styra. Det är endast 16 procent av kommunstyrelseordförandena som instämmer i att invånarna aktivt skall delta i fattandet av beslut.

Om vi nu för ner frågan till Norrtäljekommun så stämmer bilden ovan rätt bra. Det politiska styret är negativ till folkomröstningen. Dessutom har man de facto redan påbörjat avvecklingen av flera landsbygdsskolor. Besluten att stänga skolorna Björkö-Arholma, Singö, Herräng och Rånäs gäller. Det innebär att det nuvarande Samverkansstyret sannolikt inte kommer att beakta utgången av folkomröstningen.

Den utveckling som det kommunala folkomröstningsinstitutet tagit sedan 1994 visar tydligt att reformen inte inneburit den förstärkning av medborgarinflytandet som man en gång tänkte sig. Förklaring finns delvis redovisad i denna artikel. Våra politiker tror hel enkelt inte på idén. Det är kanske dags att se över lagstiftningen med syftet att ytterligare förstärka den direkta demokratin.

Peter Gerdman, Norrtälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons