Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Kommunen har lurat oss under två års tid"

Annons

Det är full fart på husbyggandet i Norrtälje. Då måste vi bevaka att det går rätt till och att vi bygger så att vi får ett hållbart och trivsamt samhälle för såväl nya invånare som de, som blir grannar med de som bygger nytt.

Vi som bor i seniorboendet Bovieran har i tidigare debattartiklar påpekat att kommunens värdegrund ”invånarna först, allas lika värde och höga förväntningar” är utmärkta riktlinjer för vårt samhällsbyggande. Vi har också framfört vårt missnöje med att värdegrunden inte sipprat ner till tjänstemännen på plankontoret. Intresset för dialog med oss invånare verkar vara minimalt.

Vi kan inte hindra att det byggs ett flertal hus alldeles intill Bovieran, men vi har mycket starka skäl till att vilja opponera oss mot den breda väg, som kommunen absolut vill ska dras till det nya husområdet, skriver styrelsemedlemmarna i bostadsrättsföreningen Bovieran.

När seniorboendet Bovieran planerades gick det snabbt. Ingen detaljplan gjordes för området, inget samråd skedde med omkringboende, inga överväganden fanns till de speciella krav som ett seniorboende kan ha och inga överväganden om infrastruktur, trafiksäkerhetssynpunkter eller anpassning till hela området Björnö fanns fastlagda i några politiska beslut.

Först nu fem år efter bygget av Bovieran har det blivit aktuellt att göra en detaljplan för Bovieran och intilliggande tomter. Då har det redan skett en kraftig tillväxt av nya hus i Björnöområdet. På Bovierans östra sida har kommunen ännu en gång gjort en markanvisning till ett byggföretag innan det fanns en detaljplan. Enligt denna markanvisning ska det byggas ett stort antal flerbostadshus på det som nu är ett grönområde.

När en detaljplan antas ska det ske i samråd med berörda grannar. Sedan två år har därför styrelsen i Bovieran upprepade gånger varit i kontakt med såväl politiker som plankontorets tjänstemän och påvisat att den föreslagna detaljplanen inte tar hänsyn till trafiksäkerheten vare sig för oss äldre i Bovieran eller till de barn som kommer att flytta in i de hus som ska byggas.

Vi kan inte hindra att det byggs ett flertal hus alldeles intill Bovieran, men vi har mycket starka skäl till att vilja opponera oss mot den breda väg, som kommunen absolut vill ska dras till det nya husområdet. Den kommer nämligen att dras alldeles intill Bovierans entré istället för den genaste vägen från Björnövägen. Därmed kommer vi plötsligt att inramas av asfalt på alla håll utan anknytning till grönområden.

Vi har på egen bekostnad anlitat stadsarkitektsexpertis, som liksom vi själva påvisar att den föreslagna vägen är skadlig för miljön, trafikfarlig och betydligt dyrare att bygga än den vi föreslagit öster om det nya planerade husområdet. Plankontoret har på ett ganska arrogant sätt under dessa två år avvisat våra krav och hänvisat till att deras planerade väg redan fastslagits i markanvisningsavtalet, som Bovieran fick för sex år sedan. Trots detta har samhällsbyggnadsutskottet (som inrättades för att bevaka invånarnas och miljöns intressen) i princip bara plankat tjänstemännens förslag som sitt yttrande och trots våra invändningar har kommunstyrelsen sedan fastställt detaljplanen den 19 mars 2018.

Efter detta har vi till slut lyckats få fram det ursprungliga markanvisningsavtalet med Bovieran och upptäckt att vi blivit vilseförda under två års tid. Där fanns nämligen ingen väg inritad. Vi har också konstaterat att exploatören till det nya husområdet har fått vara delaktiga i att utforma detaljplanen och att detaljplanen inte stämmer överens med deras markanvisningsavtal. Vi har upptäckt att det inte skett något samråd med andra grannar till det nya bygget.

Naturligtvis måste vi överklaga beslutet, men det är tråkigt att konstatera att invånarna inte kommer först. Det gör byggherrarna. Det är också tråkigt att konstatera att alla inte har lika värde och att bekvämligheten och bilismen sätts före trafiksäkerheten för äldre och för barn och dessutom sätts före kommunens ekonomi.

Greger Ekholm

Lars Elvermark

Per Hilke

Gerd Linnarsson

Kjell Rudehall

styrelsen för bostadsrättsföreningen Bovieran

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons