Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

De rödgröna hotar valfriheten i Stockholm

En mångfald av vårdgivare innebär konkurrens om både patienterna och personalen, vilket gynnar kvaliteten på vården och arbetsmiljön för personalen, sannolikt även lönenivån, skriver Ninos Maraha, Liberalerna.

Annons

När röken lagt sig efter två dagars budgetdebatt för Stockholms läns landsting kan två ideologiska skiljelinjer urskiljas. Vi i Liberalerna och Alliansen menar att det viktiga är att säkerställa hög kvalitet i hälso- och sjukvården, inte hur det görs. Vi menar också att valfrihet för patienten är en grundläggande rättighet som vi ska värna, inte begränsa.

För den rödgröna oppositionen ter sig däremot driftsformen vara överordnad kvaliteten i vården. Hur ska vi annars tolka deras gemensamma yrkande att stoppa upphandlingen av ett akutsjukhus? Detta mot bättre vetande, eftersom det är väl känt att landstingets enda privatdrivna akutsjukhus är det bästa sjukhuset för både patienter och personal, samtidigt som det kostar minst för skattebetalarna. Motståndet mot privat driven vård har kommit att bli en starkare drivkraft än för det som borde vara det självklara, nämligen att leverera en så bra vård som möjligt.

När röken lagt sig efter två dagars budgetdebatt för Stockholms läns landsting kan två ideologiska skiljelinjer urskiljas.

En mångfald av vårdgivare innebär konkurrens om både patienterna och personalen, vilket gynnar kvaliteten på vården och arbetsmiljön för personalen, sannolikt även lönenivån. Majoriteten av blivande sjuksköterskor, barnmorskor och fysioterapeuter anser att det är viktigt att kunna välja mellan offentliga och privata arbetsgivare. För dem är det även viktigt att själva kunna starta en egen vårdverksamhet, inte bara bli anställda.

Det har även visat sig att den privata driftsformen gynnar jämställdheten och jämlikheten, då mer än häften av vård- och omsorgsföretagen leds av kvinnor samtidigt som en femtedel av vårdens små och medelstora företag drivs av en person med utländsk bakgrund.

När vårdföretag får vara med och utveckla vården utifrån de villkor och krav som landstinget ställer, till exempel via vårdvalen, ser vi också till att förstärka vården med kunskap och erfarenheter. Kunskap om bland annat ledarskap, organisation och effektiv användning av resurser. De rödgrönas motstånd mot privat driven vård påverkar dessvärre inte enbart kvaliteten negativt, men även valfriheten.

Det har även visat sig att den privata driftsformen gynnar jämställdheten och jämlikheten.

Tack vare vårdvalet som ger privat drivna vårdgivare möjlighet att etablera sig i olika vårdområden har valfriheten för patienten ökat. Vi som förespråkar mer valfrihet för patienten menar att den är en grundläggande rättighet som leder till bättre vård och nöjdare patienter. Vi menar också att ökad möjlighet för patienter att kunna välja och välja bort vårdgivare, som för övrigt 90 procent av svenska folket efterfrågar, innebär ökad konkurrens som stärker patienternas ställning.

Den vårdgivare som inte kan möta patienternas behov riskerar att bli av med patienter, det vet alla vi som själva valt vårdgivare aktivt. Konkurrens om patienterna leder därför till bättre kvalitet. Det vi måste säkra och stärka i den här processen är möjligheterna för patienterna att göra informerade och aktiva val.

Konkurrens om patienterna leder därför till bättre kvalitet

I Stockholms läns landsting är det främst Vänsterpartiet som är emot vårdval, men Socialdemokraterna är inte långt efter, åtminstone i retoriken. Mest förvånande är hur Miljöpartiet ännu inte tagit ton mot Reepaluutredningen, då miljöpartister traditionellt inte varit emot valfrihet, mångfald och mindre aktörer i välfärden.

Tillsammans sänder de rödgröna ut osäkra vibrationer, precis som Reepaluutredningen som framförallt hotar mindre utförare i vården. De vårdgivare som arbetar småskaligt och kämpar för sin överlevnad och som ofta är väldigt uppskattade av patienterna.

Ninos Maraha (L), vice ordförande landstingsstyrelsen, SLL

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons