Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Oansvarigt att sänka skatten

För första gången på åtminstone 25 år så la vi i Vänsterpartiet i år ett eget budgetförslag.

Annons

Det fokuserade på att använda våra gemensamma resurser till förebyggande arbete för en god hälsa. Vi ser det som oansvarigt att sänka skatten utan att ens ha som mål att höja kvaliteten inom skola, vård och omsorg till en nivå som placerar kommunen högre i nationella mätningar.

Vänsterpartiet lägger drygt 30 miljoner kronor mer på skolan än Alliansen. Detta för att höja kvaliteten överlag, men också för att se till att alla skolor kan hålla samma höga kvalitet. Vi lyfter skolans kompensatoriska uppdrag i resursfördelningen till skolorna och på den enskilda skolan. Alla har inte samma förutsättningar och lärarna måste ha adekvata verktyg för att kunna arbeta med detta. Vi vill vi se fler anställda inom skolhälsovården och andra vuxna som kan hjälpa de barn och unga som inte mår bra till stöd.

Vi lyfter andra viktiga faktorer för barns kunskapsutveckling, till exempel en god förskoleverksamhet. Vänsterpartiet föreslår att kommunen antar ett mål om högst 15 barn per barngrupp samt en plan för att nå målet. Ungefär 1/4 av föräldrarna oroar sig över stora barngrupper i förskolan.

För fritids gäller att 1/3 av föräldrarna är oroliga över stora grupper och få vuxna. Vänsterpartiet föreslår även här att ett tak för antal barn per grupp och anställd utarbetas. Personalen måste ha reella möjligheter att se, stötta och utmana varje barn. Vi vill också utreda på vilket sätt fritids skulle kunna erbjuda barnen hjälp med läxor och skolarbete på ett organiserat sätt.

Skolhälsovården bör tillhöra ett permanent Tiohundrasamarbete. Gott förebyggande arbete sker i dag också vid mödravårdscentral, barnavårdscentral och familjens hus. Vi har ett jättefint familjens hus i Norrtälje och enligt personalen har samverkan, som oavsett direktiv tidigare inte kunnat åstadkommas, uppstått när alla sitter i samma hus. Nu hotas konceptet av borgarnas vårdval. Mödravårdscentralerna i Hallstavik och Rimbo aviserar nedläggning, vilket slår sönder det relativt nyöppnade familjens hus i Rimbo.

Konkurrens och låga ersättningsnivåer tillhör en storstadspolitik långt från Tiohundratanken. Vänsterpartiet vill göra precis tvärtom och lägger därför 14 miljoner kronor mer till sjukvårds- och omsorgsnämnden tillsammans med ett uppdrag att frångå privatiseringsexperimenten och arbeta mer medvetet och långsiktigt preventivt med verksamheter i hela kommunen.

Inom socialförvaltningens område vill vi förstärka det utåtriktade fältarbetet för att tidigt på plats möta och mota ungdomars svårigheter. Vi vill också se en kvinnofridssamordnare i kommunen samt en nära samverkan mellan de ”mjuka” nämnderna för att vare sig arbeta dubbelt eller låta någon hamna mellan stolarna.

Fler barn ska ha möjlighet att delta i kulturskolan och i föreningslivet. Verksamheterna ska redovisas könsuppdelat för att kunna se att flickor och pojkar får lika stor andel av resurserna. Vänsterpartiet vill också ge alla barn gratis simundervisning, något som är extra viktigt i en skärgårdskommun. Det är ingen stor kostnad och drunkning är i dag den vanligaste dödsorsaken bland barn.

Efter att jag presenterat detta på fullmäktige den 28 oktober efterlyser Berit Jansson (C) föräldrarna i vårt förslag och samtidigt twittrar Ann Lewerentz (M) att jag idiotförklarar föräldrar. Vad i dessa förebyggande satsningar degraderar föräldrarnas förmåga? Jag ställer frågan i talarstolen och via twitter, men får inget svar.

Jag vet att både Berit Jansson och Ann Lewerentz har flera barn. K änner de aldrig någonsin att de, åtminstone med vissa saker eller under vissa perioder, behövt samhällets stöd i sitt föräldraskap? Själv klarar jag inte att vara min egen barnmorska, barnens mattelärare, pianoinstruktör eller ge dem samma gemensamhetskänsla som ett fotbollslag kan. Om de svarar mig debatterar jag gärna vidare våra prioriteringar för ett varmare samhälle.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel