Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nu måste vi göra rätt från början

En levande, lättillgänglig och attraktiv skärgård året runt är en ovärderlig tillgång för Stockholmsregionen. Det är därför av största vikt att vi nu, efter att en blocköverskridande majoritet i höstas bestämde sig för att avbryta den dåvarande hårt kritiserade sjötrafikupphandlingen, gör rätt från början.

Annons

Vi är glada för denna nystart. En upphandling som innebar indragna turer och sämre koppling mellan Stockholm och dess skärgård skulle fått stora negativa konsekvenser för såväl boende som för Stockholmsregionens attraktivitet i besökares ögon.

Det är bra att även Landstingsmoderaterna till slut anslöt sig till oss andra och insåg att deras illa skötta upphandling nått vägs ände. Framförallt visar utgången att de tydliga beskeden från skärgårdens boende, resenärer, företagare och organisationer gav resultat i politiska beslut. Men vägen fram till avbrytandet av upphandlingen var smärtsam för många inblandande, för att inte tala om kostsam för skattebetalarna.

Vi är många som nu vill ta krafttag för att blicka framåt, säkra en fungerande trafik och få en bättre upphandling på plats så snart som möjligt. Men först och främst måste vi se till att göra det på rätt sätt och börja i rätt ände.

Ett stort problem i den tidigare upphandlingen var avsaknaden av förankring främst hos skärgårdens intressenter, näringsidkare, besökare och boende. När nu den nya upphandlingen ska påbörjas har trafiknämnden hittills bara fått besked om att sedvanligt samråd ska äga rum. Eventuella intressen från kommersiella aktörer pekas ut särskilt.

Det räcker inte. Vi vill veta hur de olika intresseorganisationerna och kommunernas synpunkter samt de redan valda politiska organen likt Regionala skärgårdsrådet och sjötrafikberedningen ska involveras parallellt med ett aviserat nytt sjötrafikråd. Det finns ett stort intresse från berörda att aktivt delta i processen med ett nytt upphandlingsunderlag. Och det är av största vikt att så också blir fallet.

Förutom en tillförlitlig och genomtänkt arbetsprocess vill vi säkerställa att seriösa och trovärdiga aktörer får ansvar för driften av skärgårdstrafiken. Socialdemokraterna röstade emot tilldelningsbeslutet av hamntrafiken och Djurgårdsfärjorna, bland annat eftersom vi före beslut önskade en särskild juridisk prövning om anbud av Serco Group skulle förkastas. Detta efter att oroande uppgifter framkommit kring det brittiska företaget, som själva uppgivit offentligt att de har lagt anbud i upphandlingen tillsammans med Strömma. Företaget är tills vidare bannlyst från att tilldelas offentliga anbud i Storbritannien på grund av felaktig fakturering och allvarliga fel i verksamhetsutövningen. Vi menar att en sådan prövning utifrån legala och etiska utgångspunkter självfallet bör ske även i den nya upphandlingen.

Givetvis är en välfungerande och pålitlig båttrafik, både för arbetspendling, skolskjutsar, vardagsresor över hela året och för besökare, en förutsättning för en levande skärgård. Stockholms skärgård är unik, trafiken skiljer sig markant från all annan trafik i landet. Det ställer krav på politiken.

Ideologiska låsningar, otydlighet och bristande dialog gagnar inte skärgårdstrafiken, tvärtom. Nu krävs långsiktigt hållbara beslut grundade i förståelse för skärgårdens särskilda förutsättningar. Vi har möjlighet att skapa detta i en ny upphandling. Nu är det upp till bevis.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel