Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nu krävs krafttag för att höja skolresultaten

Nyligen presenterade Lärarförbundet en rankningslista över Sveriges bästa skolkommuner. Det var ett nedslående resultat där Norrtälje kommun hamnade på plats 248.

Resultatet var ganska väntat av två anledningar. Dels har Socialdemokraterna genomfört besparingar på över 100 miljoner kronor på skolan under de senaste fyra åren, samtidigt som antalet elever har ökat. Dels har Lärarförbundet ännu en gång gjort så genomgripande förändringar i poängsystemet att det inte går att jämföra rankningen med tidigare år. Stora hopp eller ras i rankningslistor beror sällan på förändringar i verkligheten, utan beror nästan alltid och uteslutande på ändrade kriterier i rankningslistorna. Så var det denna gång och så var det för övrigt även år 2016.

Flera av kriterierna för Lärarförbundets rankning är också ganska trubbiga, bland annat fästs stor betydelse på andel barn som går i förskolan och hur kommunen uppfattas som avtalspart av Lärarförbundet. Vidare sätts resurserna till undervisningen i relation till antalet invånare, inte antalet elever. Det blir lätt missvisande.

Detta sagt behöver vi oavsett placering i olika rankningslistor vidta kraftfulla åtgärder för att Norrtälje kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner, där barn och unga rustas väl för framtiden. Förutom att skjuta till mer pengar till skolan kommer därför arbetet i barn- och skolnämnden under nästa år inriktas på tre fokusområden: höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och trivsel i skolan samt stödjande och uppmuntrande läromiljöer.

Höjda kunskapsresultat. För att höja kunskapsresultaten i skolan är två saker avgörande, dels studiero och en positiv arbetsmiljö, dels duktiga och engagerade lärare. Därför kommer vi under nästa år att satsa på elevernas arbetsmiljö och skjuter till särskilda pengar för att NPF-säkra alla klassrum. Vi satsar också på att behålla och rekrytera fler behöriga lärare och gör en särskild satsning på att anställa fler lärarassistenter. Syftet med att lärarassistenter är att låta lärare kunna fokusera på sitt pedagogiska uppdrag. Enkelt uttryckt: vi vill låta lärare vara lärare helt enkelt.

Ökad trygghet och trivsel. Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg och trivas i skolan. Det har ett värde i sig, men påverkar också skolresultaten. Därför har vi infört nolltolerans mot våld, diskriminering, förtryck och trakasserier i skolan och därför fortsätter vi att stärka det psykosociala stödet till barn och unga. Vi förstärker därför till exempel elevhälsan under nästa år med en psykolog och två kuratorer. Genom satsningen på lärarassistenter stärker vi också vuxennärvaron på rasterna, vilket ökar tryggheten och trivseln på rasterna.

Stödjande och uppmuntrande läromiljöer. Skolan ska i högre grad anpassas efter det enskilda barnets förutsättningar och elevers stödbehov. Det innebär exempelvis att fler elever ska kunna erbjudas plats i resursklass och att även särbegåvade elever ska kunna erhålla särskilt stöd. Alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential.

Slutligen vill jag framhålla att det är viktigt att inte bara svartmåla skolan, utan också glädjas åt det som går bra: att pojkars meritvärde numera är bland de högsta i Sverige, att kommunen ligger bra till vad gäller lärarlöner, att resurserna till undervisningen ökar, att kommunen klättar i rankningen vad gäller andel friska lärare och att allt fler elever fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre år. Allt detta är mycket positivt och utgör en bra grund för höjda kunskapsresultat i framtiden.

Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel