Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Norrtäljes skolor måste få ett lyft

”Men läs då, unge” är samlingsnamnet för NT:s reportageserie om våra barns försämrade läsintresse och minskade läsförståelse. Ett bra och viktigt initiativ av NT och det säger sig självt – om allt fler elever i skolan inte förmår förstå vad det är man läser så försämras resultaten i alla ämnen.

Annons

Det blev vi alla smärtsamt medvetna om i den senaste Pisa-rapporten och den belyser väl Norrtäljes problem med att lyfta kunskapsnivån bland våra elever.

Del 6 av ”Men läs då, unge” (NT 3 december) handlar om skolbiblioteken och den mycket viktiga roll de har för att stimulera och utveckla läslust och läsförståelse. Det här har Folkpartiet lyft fram i flera debattinlägg under de senaste fyra åren, bland annat i anslutning till den nya skolbibliotekslag som trädde i kraft 1 juli 2010.

Trevande försök har också gjorts under flera år för att bättre organisera och utnyttja de skolbibliotek som finns i kommunens olika skolor – alltifrån låsta skrubbar till Hallsta skola, som är ett nationellt föredöme för hur man driver ett väl fungerande skolbibliotek. Högtidliga utfästelser från politiskt håll har levererats, utredningar har tillsatts, arbetsgrupper mellan kommunens barn- och utbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning har utlovats, men inte mycket har hänt.

NT:s reportage om kommunens skolbibliotek speglar dessvärre alltför väl den rådande situationen. Norrtäljes bibliotekschef Per Ahlin föreslår ett avtal där biblioteket övertager ansvaret från skolan. Det krävs utbildad personal med yrkesmässig kompetens som på ett långsiktigt och pedagogiskt sätt hjälper eleverna till ökad läsförståelse och läslust. ”Det finns skolbibliotek eller motsvarande på alla skolor, ett rum med lite böcker”, säger grundskolechefen Magnus Persson i reportaget. Men han tillägger ”det bästa vore att ha behöriga bibliotekarier på skolorna, men det skulle innebära en miljonsatsning. Och vi har inget överskott”.

Det är hög tid att Norrtäljes kommunledning tar sig samman och visar handlingsförmåga. Men den politiska skolledningen, som ytterst har det operativa ansvaret, ligger lågt och det största partiet, Moderaterna, vill till och med skjuta den utredning som fem-partigruppen (S-C-FP-MP-V) initierade till efter valet 2014. Det duger inte!

Den bistra sanningen är att resultaten i den svenska skolan stadigt försämrats och att Sverige placerar sig allt sämre gentemot andra länder. Mycket finns att göra på en nationell nivå för att vända trenden, till exempel att förstatliga skolan, förändra lärarutbildningen och ändra intagningsreglerna.

Men det tar tid och vi i Norrtälje kan inte sitta och vänta. Jag vill betona tre saker som på kort sikt kan ge våra skolor i Norrtälje kommun ett lyft:

• Utredningen om skolorna i Norrtälje genomförs omedelbart. Därefter utformas en klar långsiktig målsättning och ett handlingsprogram med bred partiövergripande förankring.

• Skolbiblioteken tillförs resurser för att kunna öka elevernas läsförståelse, vilket är en nödvändig förutsättning för att lyfta resultaten i alla ämnen.

• Förbättra arbetsmiljön i skolorna. Lärare skall ha bra utrymmen, tid och resurser för att kunna förbereda och genomföra sina lektioner på bästa sätt. Det skall vara nolltolerans mot klotter och nedskräpning på skolgårdar, i korridorer och i klassrum. Skolan skall vara en trivsam och välkomnande arbetsplats för såväl elever som lärare.

Kvaliteten på skolan och ett bra boende är sannolikt de viktigaste pusselbitarna när unga familjer bestämmer var de vill bo. I Norrtälje tycks vi ha överlåtit till byggföretagen att sikta in sig på bostadsrätter för välbärgade 60-plussare. Det känns tungt att konstatera att akademiker förefaller att välja bort Norrtälje och att flera företag flyttar sina ledningsgrupper till mer intressanta förortskommuner.

Vi bor i en bra kommun med en i många avseenden unika förutsättningar, men vi behöver omvärdera vår låsta självbild och ändra vårt visionära tänkande. Dels för att utforma ett framtida Norrtälje, men framför allt för våra barns bästa.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel