Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Norrtäljebarn får rätt till personlig assistans

Norrtälje kommun ansåg inte att ett litet barn var i behov av personlig assistans. Ärendet överklagade och nu ger förvaltningsrätten i Uppsala barnet rätt.

Annons

Det var i augusti förra året som sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun (i dag Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje) avslog en ansökan om personlig assistans för ett litet barn i kommunen. Nämnden ansåg att det då tre-åriga barnet, trots neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och utvecklingsförsening, inte hade ett sådant speciellt vårdbehov att personlig assistans var nödvändigt. Omvårdnaden ansågs rymmas inom föräldraansvaret.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Uppsala, med motiveringen att de behov som måste tillgodoses för barnet vida överstiger vad som normalt ingår i föräldraansvar för barn i samma ålder utan funktionshinder. I överklagan står det klart att en del av hjälpen visserligen är normal för åldern, men att barnet är i behov av aktiv tillsyn under all vaken tid. Detta eftersom någon av föräldrarna ständigt behöver finnas på plats för att hjälpa, trösta och avstyra farliga situationer.

I september valde förvaltningsrätten i Uppsala att bifalla överklagan mot nämnden efter att ha granskat om ansvaret för barnets särskilda behov helt ska ligga hos föräldrarna. Enligt lagen om assistansersättning är det bara hjälpbehov utöver vad som är normalt för att uppfylla ett barn i motsvarande ålders grundläggande behov som ska ingå i bedömningen om personlig assistans krävs.

Rätten ansåg att en del hjälp hamnade inom föräldraansvaret, men att den totala graden av stöd var såpass omfattande att det finns behov av personlig assistans. Nu faller det på Kommunförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje att utreda och besluta om hur mycket assistans som krävs.

Annons