Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Norrtälje måste rensa upp i regelbördan

Det ska vara enkelt att bo och driva företag i Norrtälje kommun. Det låter kanske som en självklarhet, men det visar sig inte vara det.

Med fler och fler policyer ökar antalet regler att förhålla sig till. Det finns inget egenvärde i reglering, utan det måste finnas ett syfte. Menar man allvar med att kommunen ska vara en serviceorganisation måste man också ta tag i regelkrånglet. Vi vill därför tillsätta en regelförenklingskommission för att ta fram förslag på vad som kan slopas, underlättas och förtydligas.

Kommunen har ett stort ansvar för myndighetsutövning och tillämpningen av lagar i dag. Det finns också stort utrymme för lokala tolkningar av lagstiftningen och hur man ska se på allmänna råd och riktlinjer. Bland annat så finns regler för utskänkningstillstånd, detaljplaner, bygglov och miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Men kommunen sätter också upp egna regler genom policyer och riktlinjer. Det kan handla om hur man väljer skola eller vilka krav man ställer för föreningsstöd.

Under de senaste åren har vi sett ett rejält tapp för hur Norrtälje kommun tillämpar lagar och regler. I Svenskt näringslivs rankning över företagsklimat är det av 290 kommuner bara 39 som är sämre på det området. Samtidigt har det producerats policy efter policy med olika typer av självpåtagna regler. Allt detta tar så klart tid och kostar pengar för företag.

Men regelförenkling handlar inte bara om företagandet. Transparens och tydlighet är viktig i all myndighetsutövning, oavsett om det är mot företag eller privatpersoner, fastboende eller sommargäster. Onödiga regler fördyrar och försenar och egna, strikta tolkningar av lagstiftning skapar rättsosäkerhet. Inget av detta gynnar kommunen.

På nationell nivå finns i dag ett systematiskt regelförenklingsarbete och man utvärderar löpande vilka konsekvenser nya regler får på företagandet. Det saknas dock lokalt. Istället tas policy efter policy fram som riskerar att skapa mer krångel och bekymmer.

Det finns inget egenvärde i att ha fler regler och striktare tolkningar än nödvändigt. Snarare ska det vara så enkelt som möjligt att bo och verka i Norrtälje kommun.

Med en moderatledd kommunledning kommer vi så klart att se till att onödiga regler utan tydliga mål och syften undviks, men först måste vi också rensa upp i den samlade regelbördan. Därför vill vi tillsätta en regelförenklingskommission med syftet att göra Norrtälje till en föregångare när det gäller att skala bort onödiga regleringar och begränsningar. Tillsammans med företrädare för företagen, civilsamhället och medborgarna vill vi identifiera krångliga, onödiga, tids- och kostnadskrävande kommunala regler och tillämpningar för att sedan slopa, skriva om eller förenkla dessa.

Det spelar ingen roll hur många e-tjänster eller företagslotsar man inrättar om man fortfarande har ett oöverskådligt och byråkratiskt regelverk. Det är genom driftiga företagare och kommuninvånare som Norrtälje kommun utvecklas. Alla dessa förtjänar en kommun som gör det så lätt som möjligt. Därför behövs en moderat kommunledning efter valet.

Bino Drummond (M), oppositionsråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel