Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Vi vill också stödja Hallstavik"

Hallstaviks utveckling har under många år varit starkt sammankopplad med pappersbrukets utveckling.
Jag hoppas och tror att Hallsta pappersbruk ska fortsätta att vara ett av Europas ledande pappersbruk men ändå så finns det stora risker med ett närmast ensidigt beroende av ett företag. Även om bruket genomför de utbyggnadsplaner som man börjat planeringsprocessen för så är det troligt att det totala antalet anställda på bruket inte kommer att bli fler utan snarare färre.

Annons

Hallstaviks utveckling har under många år varit starkt sammankopplad med pappersbrukets utveckling.

Jag hoppas och tror att Hallsta pappersbruk ska fortsätta att vara ett av Europas ledande pappersbruk men ändå så finns det stora risker med ett närmast ensidigt beroende av ett företag. Även om bruket genomför de utbyggnadsplaner som man börjat planeringsprocessen för så är det troligt att det totala antalet anställda på bruket inte kommer att bli fler utan snarare färre.

För ortens utveckling är det alltså nödvändigt att det lokala näringslivet breddas.

Utvecklingen av Hallstavik berör i allra högsta grad Roslagsbostäder och genom kommunens ägande indirekt alla medborgare i Norrtälje kommun. Roslagsbostäder äger runt 500 lägenheter och lokaler i Hallstavik och är därigenom det företag som näst Holmen som har mest investerat på orten.

Det är därför naturligt att Roslagsbostäder tar en aktiv del i utvecklingen av Hallstavik. Av den anledningen har styrelsen beslutat att förlägga sitt styrelsemöte den 16 februari till Hallstavik. Till mötet har vi bjudit in representanter för Nätverket i Hallstavik och Hallsta Invest AB. Avsikten är att vi ska få ett bra beslutsunderlag till hur Roslagsbostäder kan bidra till utvecklingen av Hallstavik.

Vi kommer att värdera de olika förslagen på helt affärsmässiga grunder. Men det är viktigt att komma ihåg att en tom lägenhet innebär en försämring av Roslagsbostäders resultat med cirka 50 000 kronor per år.

Under en period på 1990-talet hade Roslagsbostäder över 150 tomma lägenheter i Hallstavik. En liknande utveckling nu skulle innebära högre hyror i Norrtälje och Rimbo samt försvåra bolagets möjligheter att bygga nytt i Norrtälje trots att efterfrågan där är hög.

Utvecklingen i Hallstavik är följaktligen viktig för alla Roslagsbostäders hyresgäster men också för alla andra medborgare i form av indirekta, via kommunen, ägare till bolaget. När Roslagsbostäder tar aktiv del i Hallstaviks utveckling kommer det därigenom alla medborgare till del, direkt eller indirekt.

Jag hoppas att vi ska finna metoder för hur Roslagbostäder aktivt och framgångsrikt ska kunna stöda utvecklingen av Hallstavik.

Annons