Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi vill göra det enklare att driva företag

Europa står inför sin största utmaning sedan Sverige blev medlem i EU 1995. Finanskrisen har lett till att arbetslösheten stiger till nivåer vi inte har sett sedan 1990-talets krisår.

Annons

EU-kommissionens senaste prognos är att EU:s BNP 2009 faller med 1,8 procent! Arbetslösheten ökar till 9,5 procent 2010. För Sveriges del kommer BNP kommer att falla med 1,4 procent i år. Arbetslösheten väntas nå 8,7 procent 2010.

Massarbetslösheten drabbar hela samhället, inte bara dem som förlorar jobbet. För vissa kan en arbetslöshetsperiod bli början på något nytt, till exempel att driva ett eget företag. För att våga ta det steget krävs gynnsamma villkor för småföretagare.

EU har identifierat ett antal problem för europeiska små- och medelstora företag jämfört med USA:

• Småföretagen står för en mindre andel av forskning och utveckling.

• Det startas ungefär lika många företag som i USA men de europeiska har både svårare att växa och att komma tillbaka efter en konkurs.

• De små företagen har i betydligt mindre grad än större etablerat sig utanför hemlandet.

• Småföretagens bidrag till tillväxt och sysselsättning är därmed mindre än det skulle kunna vara.

När EU-kommissionen frågar företagarna själva vad de ser som problem kommer administrativt krångel överst på listan, följt av svårigheter att få tag på kapital. Skattenivån kommer först på tredje plats.

Mot den här bakgrunden har EU tagit ett helhetsgrepp över småföretagarpolitiken genom lanseringen av den så kallade Small Business Act. Solvit-nätverket hjälper företag som får svårigheter i andra EU-länder och genom regelförenklingsprojektet ”Better regulation” (”bättre lagstiftning”) har man redan plockat bort mängder av onödiga EU-regler. Kommissionen planerar förenklingar av pappersarbetet med att sammanställa statistik och att modernisera tullkodexen för att underlätta informationsutbyte på elektronisk väg. Målet är att den samlade regelbördan för småföretagen ska ner med 25 procent.

Denna typ av samlad politik skulle behövas även i Sverige. De borgerliga talade stort om en politik för småföretagare men i praktiken har det inte hänt mycket och det hände för lite även under s-regeringen. Regelförenklingarna har vi inte sett mycket av under Maud Olofsson och skatten har i vissa fall till och med höjts. Det mest konkreta småföretagen har sett av regeringens politik är försämrad a-kassa och sjukförsäkring även för småföretagare.

EU:s linje ligger nära de förslag som socialdemokraterna föreslår i Sverige. Med en digital samordning av myndigheter vill vi göra det enklare att driva företag. Det ska vara möjligt att på ett ställe ta del av vilka tillstånd som krävs och söka dessa.

40 miljoner kronor ska avsättas till ett särskilt innovationslån för uppfinnare, som en första del i en långsiktig strategi för innovationsstöd. Lånet ska avse lån med högre risk, administreras av ALMI och riktas mot innovativa småföretagare och uppfinnare.

Genom att sänka arbetsgivaravgifterna på ett sätt som främst gynnar småföretagen vill socialdemokraterna sänka kostnaderna för små och medelstora företag med omkring 25 000 kronor, vilket är viktigt för företag som vill anställa en första eller andra medarbetare i företaget. 60 miljoner kronor i exportstöd ska riktas till småföretag.

Vi som har undertecknat den här artikeln är själva företagare eller verksamma i mindre företag. Vi har bildat nätverket S-Entreprenör för att aktivt driva småföretagarfrågor inom arbetarrörelsen och gentemot regering och riksdag. Det behövs en kraftfull socialdemokratisk politik som förstår de mindre företagens situation och som inte ställer företagens behov i motsats till löntagares och konsumenters som ett alternativ till den borgerliga regeringens havererade politik.

Annons