Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi kan inte längre subventionera kommunen

Hans Stergel hänvisar i sin debattartikel den 10 november i försåtliga ordalag till gällande lag, kompetens, kvalitet och säkerhet.
Under perioden 1 januari 2002 till och med 30 juni 2008 har inget klagomål på laglighet, kompetens, kvalitet och säkerhet kommit oss till del på Rimbo Centrum Fastigheter AB. Under denna tid har kommunen utövat den tillsyn som lag och avtal föreskriver utan att resa klagomål.

Annons

Först när vi begär skälig ersättning påstår Hans Stergel med klen retorisk skärpa att något brister i vår och operatörernas Medleys och Stockholms simskolas hantering av badet och underförstått av skattepengarna.

Bidragspengarna från kommunen för i år är sedan lång tid förbrukade. Endast passiv luft- och vattenvård mellan 1 juli och 31 oktober har kostat oss 400 000 kronor i avgifter från de kommunala monopolen på el, fjärrvärme och vatten.

Gratis är gott! Hans Stergels historierevision haltar som en häst.

Av mig och Rimbo Centrum Fastigheter AB har Hans Stergel och berörda kommunala tjänstemän fått hela sanningen. Framtiden och Rimboborna förtjänar sanningen.

Rimbo Centrum Fastigiheter AB har, med årliga förluster på 1,5-2,0 miljoner kronor, levererat kommunalt bad i Rimbo från januari 2002 till december 2006. Leveransen förlängdes på Hans Stergels önskan, efter vår uppsägning av avtalet, intill 30 juni 2008. Verksamheten har bedrivits under full kommunal tillsyn från miljö- och hälsokontoret och räddningstjänsten samt insyn genom kommunens badchef Marie Louise Asp, utan anmärkning. Att Rimbo Centrum Fastigheter AB under denna tid fått 2 400 000 kronor per år i verksamhetsbidrag talar för sig självt.

Ledningskontoret, kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidskontoret vet att 1,3, 1,6 respektive 1,8 miljoner kronor av badbidraget har fakturerats av de kommunala bolagen (el, fjärrvärme, VA samt sophämtning) under åren 2002, 2006 och 2007.

Bidraget från kommunen är inte indexerat och var och en med eget hus vet att kostnaderna för el, värme, VA och sophämtning har ökat med 30-50 procent under 2000-talet.

Eftersom ingen uppräkning av det kommunala bidraget har skett sedan 1992/96 till dags dato har tidigare och nuvarande fastighetsägare ej erhållit hyra för fastighetsskötsel och underhåll samt ersättningsinvesteringar under 10-15 år.

Vi menar att ett allmänt bad skall bedrivas med allmänna medel även i privat badhus.

Rimbo Centrum Fastigheter har 2006, 2007, och 2008 gett kommunen följande alternativ:

• Kommunen köper badhushuset för kommunal drift

• Kommunen hyr badhushuset för kommunal drift. Upphandling av badverksamhet av extern entreprenör kan ske.

• Norrtälje kommun gör som Täby och Danderyd och genomför en upphandling med förutsättning att anbudsgivaren skall inge, som del av anbudet, det villkor som gäller för upplåtelse av badet från kommunal eller enskild fastighetsägare.

Kommunen har aldrig förhandlat om alternativen. Det enda som erbjudits är fortsatt bidrag på oförändrad nivå och oförändrade villkor.

Rimbosmällen med vidhängande politikervecka, bojkottad av Hans Stergel och kommunstyrelsen, gav en sista vecka öppet bad för allmänheten på Rimbo Centrum Fastigheters bekostnad. Alla övriga kostnader, som fyrverkeri, barndisco och andra evenemang, bekostades av entréer och sponsorpengar.

Jag använde Rimbo Centrum Fastigheters pengar och mitt omdöme till att göra badfrågan synlig, skapa opinion och visa att det bad i Rimbo som Hans Stergel och ”politiken” sökt begrava fortfarande lever. Det lever och sparkar på politiska smalben, till och med så hårt att Hans Stergel höjer rösten i fullmäktige.

Varken Hans Stergel eller några kommunala tjänstemän har förhandlat med oss sedan 30 juni 2005. Det är dags nu. Rimbo Centrum Fastigheter kan inte längre subventionera Norrtälje kommun om badet i Rimbo skall vara öppet. För det vill väl politikerna, eller?

Liket lever, och lukten passar inte i de politiska salongerna. Ickefrågan Rimbo badhus blev på nytt en fråga het som helvetet.

Vem skall Hans Stergel kasta den på? Jag tänder gärna strålkastarna för 200 000 kronor en gång till!

Annons