Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Var ska vi göra av vårt returpapper?

För många år sedan kom Söderbykarls IF förbi och hämtade våra kassar med tidningspapper ett par gånger per år. När detta upphörde kunde vi lämna vårt papper på en därför avsedd plats i Söderbykarl.

Annons

För några år sedan försvann även denna möjlighet och på senare år har vi tagit med vårt papper till insamlingsstugan vid Knutby torg. Nu är denna stuga borta.

När det gäller insamling av returpapper gäller producentansvar men, såvitt jag förstår, har även kommunen ett ansvar åtminstone vad gäller informationen till allmänheten.

Enligt 5 § SFS 1994:1205 är dessutom vi konsumenter skyldiga att ”sortera ut returpapper från hushållsavfall och annat avfall och lämna det för insamling i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller.” Det är inte så lätt när man inte vet var man ska göra av papperet.

I kommunens broschyr ”Renhållningsavgifter och information 2008” kan jag inte hitta någon information om insamling av returpapper. Däremot finns följande att läsa i ”Renhållningsordning för Norrtälje kommun gällande från och med år 2009”: ”Enligt förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper skall hushåll och andra konsumenter av tidningar sortera ut returpapper från hushållsavfall och annat avfall och lämna det för insamling i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller. Utöver tidningar skall också tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper sorteras ut.

För insamling av tidningar och returpapper har kommunen avtal med t ex idrottsföreningar. Insamling sker dels vid fastighet, dels vid fasta insamlingsställen.”

Men renhållningsordningen distribueras ju inte till oss konsumenter och kan därför knappast ses som information till hushållen. Enligt 6 b § SFS 1994:1205 ställs dessutom följande krav på den information som ska ges: ”När en kommun informerar hushållen om avfallshanteringen inom kommunen skall informationen i fråga om returpapper innehålla upplysningar om

1. syftet med insamlingen,

2. skyldigheten att sortera ut returpapper och anvisningar om hur sorteringen skall gå till,

3. de insamlingssystem som hushållen har tillgång till och

4. de återvinningsresultat som sorteringen bidrar till. Förordning (2004:557).”

Jag har för mig att det finns en container för returpapper vid återvinningscentralen i Häverö. Om det är så, så finns det förmodligen sådana containrar även i Görla och Salmunge. Men ur miljösynpunkt är det inte särskilt bra om alla ska åka långa sträckor för att lämna sitt papper och för dem som saknar bil blir det omöjligt att ta det ansvar, som vi alla enligt SFS 1994:1205 är skyldiga att ta.

Alltså var ska vi göra av vårt returpapper? Kan någon i kommunen informera oss om vilka insamlingssystem vi har tillgång till, vilka fasta insamlingsställen som finns och vilka idrottsföreningar som kommunen har avtal med? Gör det gärna i Norrtelje Tidning.

Annons