Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vägen påverkar bensinförbrukningen

En bra väg är inte bara skönare och säkrare att köra på. Den är bra för miljön också. En dåligt underhållen väg kan göra att bilen drar 20 procent mer bensin.

Annons

Isländske Björn Birgisson är professor i vägteknik på KTH i Stockholm. Han är Sveriges enda vägprofessor och kom från University of Florida till KTH i augusti förra året för att bygga upp universitets forskning inom området. 

För även om det inte talas särskilt mycket om teknikutvecklingen när det gäller vägkonstruktion så pågår den för fullt.

- Alla industriländer har ungefär samma situation i dag. De statliga anslagen från skattemedlen räcker inte till för underhållet av vägarna. Hur stora problemen är varierar mellan olika länder, säger han.

- Länder som USA och Tyskland har enorma problem. Sverige har också problem, men jämfört med många andra länder tycker jag att det svenska vägsystemet håller ganska bra standard.

Vägverket har flera gånger under de senaste åren tydligt markerat att anslagen inte räcker både till underhåll och till att bygga nya vägar. Birgisson tycker att Vägverket har alldeles rätt, men han tror inte att problemen kommer att lösas genom större skatteanslag.

- Nej, även om politikerna förstår situationen så är det inte rimligt att tro att de antingen ska höja skatten eller ta skattemedel från något annat område och ge till vägarna. I stället handlar det om att vi måste skapa metoder för att bygga vägar som håller längre och hitta sätt att underhålla vägarna innan de stora och dyra skadorna uppstår.

På forskningsnivå handlar det till exempel om att utveckla helt nya vägmaterial genom att förändra byggmaterialet på molekylär nivå och detta genom så kallad nanoteknik.

Det handlar också om att bygga in sensorer och smarta material i vägbanan som känner av belastningar, vibrationer, och fukt och automatiskt kan slå larm när en vägskada börjar uppstå. 

Det handlar både om att spara pengar - och miljö. För även om miljödebatten mest handlar om framtidens drivmedel så spelar även själva vägen en stor roll för hur stor klimatpåverkan trafiken har. En undersökning från Cornelluniversitetet i New York visar till exempel att en dålig vägbana kan öka förbrukningen av drivmedel med ända upp till 20 procent.

- Det handlar främst om vägbanor som är ojämna. När bilens stötdämpare tvingas arbeta hårdare ökar bensinförbrukningen, förklarar Birgisson. 

Väl underhållna vägar sparar alltså inte bara investerade pengar, det sparar miljön också.

- Tyvärr finns det inga undersökningar som visar hur det förehåller sig i olika länder. Jag kan alltså inget säga om hur det ser ut i Sverige, men helt klart är att vägarnas kvalitet påverkar miljön här också. 

Thomas Arnroth/TT Spektra

Pengarna räcker inte I USA har man stora problem med bristande vägunderhåll. Den amerikanska ingenjörsföreningen ASCE gav vid sin sista rankning hela den amerikanska infrastrukturen ett D i betyg på en skala som börjar med A. 

Det är underkänt och enligt ASCE krävs 1,3 triljioner dollar för att rusta upp hela systemet till en acceptabel nivå. Det är 1 300 000 000 000 000 000 dollar. 

Det ska jämföras med det årliga anslaget av skattemedel på 44,5 miljarder dollar.

Det finns totalt 563 000 broar som de amerikanska vägmyndigheterna ansvarar för. En genomgång av dessa visar att 120 000 har allvarliga brister.

Det årliga anslaget till brokonstruktioner och reparationer i USA är 14 miljarder dollar. Det ska jämföras med priset på en ny, större bro som är ungefär 1,2 miljarder dollar. Även om 14 miljarder dollar är mycket pengar är det inte tillräckligt. 

TT Spektra

Annons