Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utslagning ökar när skolvården blir sämre

Minst 20 elever, de flesta på grundskolenivå, går inte i skolan trots att skolplikt råder.
– Det tror jag inte alla känner till, säger Margith Hedin Livstedt, enhetschef vid Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Norrtälje.
Tillsammans med personalen vid BUP reagerar hon starkt mot barn- och skolnämndens planerade förändringar inom elevhälsan.

Annons

Skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer behövs mer än någonsin, menar de.

Margith Hedin Livstedt har tagit fram statistik. BUP har haft kontakt med 400 nya patienter från och med januari 2007 och fram till nu. Problem i skolan eller barnomsorgen hör till bilden för 40 procent av de hjälpsökande. I många fall hade problemen tidigare kunnat lösas inom skolan. 

Särskilt oroande är att häften av de nya ärendena rör tonåringar.

Och då har man kanske kommit in för sent, säger Margith Hedin Livstedt.

Barn och ungdomar som stannar hemma från skolan långa tider är ett exempel. Minst 20 fall är kända av BUP, men fler kan finnas.

Eleverna kan lida av skolfobi och kraftiga ångesttillstånd, säger Solveig Bromander, psykolog.

I bakgrunden kan det också finnas mobbning eller neuropsykiatriska problem. 

Det kan starta lite smygande. Ibland påbörjas beteendet redan på mellanstadiet. Eleven stannar hemma från skolan någon dag då och då för att sedan bli kvar i bostaden oftare och oftare. Till sist kan det bli så att eleven helt drar sig undan och varken går i skolan eller umgås med kompisar.

Margith Hedin Livstedt är övertygad om att skolans elevvård snabbt måste gripa in för att förmå eleven att komma tillbaka till klassrummet. Ju längre det dröjer desto svårare kan det bli.

Skolorna kan ha särskilda skolvägrarprogram där föräldrar tillsammans skolan försöker hitta lösningar. För att det ska fungera krävs att elevvårdspersonalen har tid. 

BUP arbetar också med barn med neuropsykiatriska problem, som till exempel ADHD. Nästan 100 barn och unga är knutna till BUP i samband med att de medicinerar mot ADHD. Skolsköterskorna har oftast ett uppföljningsansvar för dessa barn.

De har också en viktig uppgift när det gäller att tidigt upptäcka ätstörningar.

Om sådana problem går för långt kan flera års specialistbehandling behövas för att komma till rätta med situationen.

På andra håll i landet söker mellan 2 och 2,5 procent av barn och unga hjälp hos BUP.

Här börjar det närma sig tre procent, säger Margith Hedin Livstedt. När så många söker till BUP finns i bakgrunden för lite stöd i barnens dagliga miljö och där spelar skolans elevvård en central roll. 

Ann Sjöblom [email protected]

Skolsköterskorna inom grundskolan blir färre Oj, det låter mycket!

Barn- och skolnämndens ordförande Ann S Pihlgren (m) känner inte direkt igen uppgiften att det finns minst 20 elever i kommunen som är borta långa tider från grundskolan.

Efter ett samtal med förvaltningschefen Ulf Gustavsson säger hon så här:

Det finns ingen tillförlitlig statistik på förvaltningsnivå, men Ulf Gustavsson tror att siffran kan vara korrekt.

Ann S Pihlgren menar också att de 20 trots allt är en liten andel av alla elever i grundskolan.

Inom förvaltningen pågår ett arbete med att ta fram gemensamma riktlinjer för hur skolorna ska agera när elever stannar hemma.

Just nu förhandlar barn- och skolförvaltningen med Tiohundra AB om hur skolhälsovården ska organiseras. Elevkullarna minskar inom grundskolan medan gymnasiet får fler elever. Skolhälsovården dimensioneras därefter, vilket innebär att antalet tjänster för skolsköterskor och skolpsykologer inom grundskolan minskar.

Skolan ska stå för den lagstadgade skolhälsovården och vara duktig på att lära barnen saker, säger Ann S Pihlgren och menar att lösningarna av andra problem hos eleverna måste skötas på annat håll.

Ann Sjöblom [email protected]

Annons