Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tv-profil förlorade i bryggbråk

Länsstyrelsen tvingar tv-profilen Lydia Capolicchio och hennes man Calle Jansson att riva den brygga som de har byggt på sin tomt på Rådmansö. Norrängens tomtägarförening jublar. De hävdar att köpet av allmänningen och bryggbygget var ett privatiseringsförsök. Paret får dock stöd av kommunen.

Annons

I maj 2007 skrev NT om tvisten mellan tomtägarföreningen Norrängen och tv-profilen Lydia Capolicchio och hennes man Calle Jansson. Paret Capolicchio och Jansson köpte en till synes värdelös bit mark vid sin sommarstuga för 1,5 miljoner. Den nolltaxerade marken är klassad som en allmänning och inkluderar grönområden som omgärdar de andra boendes tomter. Allmänningen sträcker sig ner till vattnet.

Paret började sedan anlägga den båtbrygga som i dag står färdig. Någonting som Norrängens tomtägarförening och dess ordförande Hans Ljung reagerade kraftigt på.

Enligt vår uppfattning var det här helt olagligt. Detaljplanen säger tydligt att man inte får anlägga bryggor i området, det är ett rent privatiseringsförsök. Skulle länsstyrelsen godkänt det här är snart hela skärgården privatiserad, säger han.

Tomtägarföreningen anmälde ärendet till länsstyrelsen, som för några veckor sedan beslutade att bryggan ska rivas och att tomten ska återställas till sitt ursprungliga skick. Om ingen överklagan inkommer till miljödomstolen ska återställningen vara klar i november 2008. Länsstyrelsen menar att bryggan är den enda i området, och att det är viktigt att bevara orörda och lågt exploaterade vikar. Man stödjer sitt beslut på en paragraf i miljöbalken och skriver att bryggan dessutom är tänkt att användas som privat egendom på en mark klassad som allmänning.

Vi är överväldigade och tacksamma över beslutet och att våra lagar räddar badviken. Det är en av de sista allmänna badvikar som finns, inte bara för oss boende utan för alla som vill njuta av skärgårdsmiljön, säger Hans Ljung.

Calle Jansson är av en annan uppfattning och hävdar att man inte gjort något fel. Då stranden inte går under strandskyddet behövs inget bygglov.

Vi har hela tiden fört en dialog med kommunen. Vi har sökt bygglov, vi har diskuterat allting som vi har tänkt göra och det har blivit godkänt. När vi fick höra om anmälan till länsstyrelsen kontaktade vi kommunen, som då sa åt oss att köra på som vanligt.

Länsstyrelsen frångår detaljplanen eftersom tomten aldrig har varit strandskyddad.

Kommer ni att överklaga länsstyrelsens föreläggande till miljödomstolen?

Det beror på, vi tittar över det här tillsammans med kommunen, som håller med om att detta har skötts på rätt sätt.

Skulle inte Lydia Capolicchio och Calle Jansson överklaga är en över ett års lång strid över. Vid en överklagan dröjer det upp emot ett halvår till innan ett slutgiltigt beslut kan tas. Tomtägarföreningen kan även glädjas åt att deras yrkan om samfällighet har gått igenom, vilket betyder att föreningen inom några månader bestämmer över all mark inom området, trots att man inte står som ägare.

Andreas Andersson

"Kommunen har skött ärendet på korrekt sätt"

Åsikterna mellan mark-ägarna och tomtägarföreningen går isär.

Mats Viktorsson, förvaltningschef på Stadsarkitektkontoret i Norrtälje, tycker att kommunen har skött ärendet på ett korrekt sätt.

Strandskyddet gäller inte på tomten och då behövs det heller inget bygglov, säger han.

Hur ser du på den uppkomna situationen?

För en enskild brygga behövs det inget bygglov där strandskyddet inte gäller, vilket det inte gör i det här fallet. Lydia Capolicchio och Calle Jansson sökte bygglov hos oss och fick då beskedet att de inte behövde det. Även länsstyrelsen delar den uppfattningen, det de däremot slår ner på är en helt annan lagstiftning, en paragraf i miljöbalken. Den här tvisten lär gå hela vägen till miljödomstolen och möjligen till övermiljödomsstolen.

Så från kommunens sida har allting skötts på ett korrekt sätt?

Ja, det ju andra lagstiftningar som kommer in i bilden. Utifrån plan- och bygglagen är det inga bekymmer alls, sedan ger inte vi oss in i en diskussion om andra lagar.

Du tycker inte att ni bör upplysa personer som söker bygglov om att det finns en risk att man kan bryta mot paragrafer i miljöbalken?

Jag har jobbat med det här i trettio år och har aldrig varit med om att länsstyrelsen haft en liknande uppfattning i något ärende. Så det är en lagstiftning som inte har använts många gånger. Vi får se hur miljödomstolen uppfattar det hela, för jag är övertygad om att markägarna kommer att överklaga. Skulle det vara så att miljödomstolen går på Länsstyrelsens linje är det här någonting vi får tänka på att upplysa om i fortsättningen.

Tycker du att det skulle vara underligt om miljödomstolen befäster länsstyrelsens beslut vid ett eventuellt överklagande?

Det vet jag inte, men det är som sagt ingen lag som används ofta. Jag tycker inte att det är värt att spekulera i, det är bara att vänta och se vad som händer.

Lydia Capolicchio och Calle Jansson köpte marken 2007

Andreas Andersson 

2007 köper Lydia Capolicchio och Calle Jansson marken som klassas som allmänning för 1,5 miljoner. Marken och huset står registerrat på bolaget Lydia Capolicchio AB. Paret kräver sedan de övriga boende att betala för bland annat en bastu som man anser står olovligt uppställd på deras nyligen köpta mark. Ett krav som man senare släpper. 

Paret börjar därefter att anlägga en brygga. Tomtägarföreningen reagerar och anser att man privatiserar allmän mark genom att anlägga en privat brygga.

26 september 2007: tomtägarföreningen anmäler fallet till Länsstyrelsen. Capolicchio-Jansson har däremot redan varit i kontakt med Norrtälje kommun, som godkänt och påpekat att inget bygglov behövs för bryggan. 

3 december 2007: Lydia Capolicchio AB bemöter för första gången klagomålen. Under 2008 års början kompletteras sedan fallet flera gånger med information från både Lydia Capolicchio AB och tomtägarföreningen. 

20 maj 2008: Utlåtande från Länsstyrelsen, som bekräftar att inget bygglov behövs, däremot anser man att paret gjort sig skyldig till brott mot miljöbalken och kräver att bryggan rivs och att marken återställs. 

11 juni 2008: Fastighetsdomstolen ska avgöra om tomtägarföreningen ska få igenom sitt yrkande på samfällighet. Lydia Capolicchio AB drar dock sig tillbaka och samfälligheten blir kvar. Tomtägarföreningen kommer inom några månader att bestämma över marken i området.

Annons