Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige behöver inte någon ny kärnkraft

Krafttag.nu, en kampanj driven av organisationen Svenskt Näringsliv, annonserar stort i lokaltidningar runt om i Sverige om nödvändigheten av nya kärnkraftverk i Sverige. Från politiskt håll har framför allt Folkpartiet hakat på, tätt följda av moderater och kristdemokrater och nu har även Centerpartiet rättat in sig i ledet.

Annons

Deras budskap går inte att ta miste på, det döljs endast under ett tunt lager grön fernissa. Sverige menar Svenskt Näringsliv behöver kärnkraft. Helst ska det vara mer än i dag men åtminstone lika mycket, någon avveckling vill de inte veta av. Nya reaktorer ska byggas när de gamla nu börjar falla för åldersstrecket.

Det är emellertid oklart varför Sverige skulle behöva mer eller ny kärnkraft. Med svepande formuleringar och brist på fakta målar Svenskt Näringsliv upp en diffus hotbild. Kärnkraft är av oklar anledning nödvändig för att säkra vår framtida välfärd. Kärnkraften och endast kärnkraften kan rädda oss från en framtida brist på el påstår de. Sverige har aldrig haft så goda förutsättningar att få ny el från kraftvärme, vindkraft och dessutom skapa möjligheter för eleffektivisering som vi har nu. Denna förutsättning håller regeringen på att slå undan benen för.

Det finns ingen seriös aktör som tror att Sverige skulle drabbas av brist på el inom överskådlig framtid. Sedan slutet av 1980-talet har elanvändningen i Sverige ökat ytterst marginellt, med cirka fyra procent, samtidigt som BNP har ökat med 45 procent. Ingenting talar för att den trenden kommer att brytas.

Tvärtom. Redan i dag finns det ett litet överskott av el i Sverige. Uppgifter från Naturvårdsverket och Energimyndigheten visar med all tydlighet att överskottet kommer att öka kraftigt de närmaste 10-15 åren. År 2020 kommer Sverige att ha ett överskott av el som motsvarar 60 procent av vad kärnkraften ger i dag, 40 terawattimmar (TWh). Det beror på konkreta planer på utbyggnad av vindkraftparker och bioenergi i kombination med den ständiga effektivisering som sker genom teknikutveckling.

Miljöpartiet föreslår, utöver detta, politiska åtgärder för att öka takten både när det gäller effektivisering och nyproduktion av förnybar el. Allt fler rapporter visar att en satsning på mer energieffektivisering fortfarande har stor potential till mycket låga kostnader. Energieffektiviseringsutredningen, som presenterades förra året, visar en potential att minska energianvändningen med 50 TWh.

Ingenting talar heller för att det skulle vara billigare att bygga ny kärnkraft än att låta den pågående utbyggnaden av vindkraft och biobränslen fortsätta. En vanlig bedömning av seriösa analytiker är att kostnaden för ny kärnkraft och vindkraft ligger i ungefär samma härad men att kostnaderna utvecklas åt olika håll: kärnkraft blir allt dyrare att bygga medan vindkraft och andra hållbara energikällor blir allt billigare.

Mot bakgrund av detta är det uppenbart att kärnkraften inte behövs i Sverige i framtiden. Med de utbyggnadsplaner för hållbara energislag som redan finns kommer det att finnas gott om el för svenska hushåll och industrier. Det ger utrymme för en ökad användning av el i transportsektorn och dessutom att äntligen låta de gamla kärnkraftverken gå i graven.

Annons