Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialen dålig på att hålla budgeten i balans

Socialförvaltningen bör se över sina kostnader och rutiner.
Det konstaterar oberoende konsulter som granskat verksamheten.
– Vi måste komma i från ständiga underskotten, säger Åke Malmström (kd), socialnämndens ordförande.

Annons

Socialförvaltningen har i flera år dragits med underskott. För 2008 pekar allt på att det blir ett underskott med 7,9 miljoner kronor, nästan två miljoner mer än 2007.

Efter konflikter om bland annat budgeten med den nu före detta kommundirektören Lilian Eriksson avgick socialchefen Isabel Andersson i februari. Socialchefen menade att det funnits ett tyst medgivande från kommunledningens sida att överskrida budget.

Därför tillsatte kommunen konsulter som nu gjort en genomlysning av verksamheten. 

Det fungerar inte att ha det så. Men den visar att budgeten inte är anpassad till förvaltningen som den ser ut i dag. Nämnden måste samtidigt ha ett ekonomiskt sinnelag, säger Åke Malmström, som välkomnat genomlysningen.

Konsulterna konstaterar i rapporten att socialtjänsten är kostnadseffektiv till skillnad från många andra kommuner. Men de noterar också att socialnämnden varit dålig på att kräva prioriteringar och att vidta konkreta åtgärder för att hålla budgetbalans.

Bara vid ett enda dokumenterat tillfälle har nämnden ställt krav på att nå budgetbalans. Men det har sedan inte återrapporterats.

Vi ska titta igenom det här från alla håll och kanter. Men det är samtidigt viktigt att säga att det i socialtjänsten inte bara handlar om krontal utan andra värden måste vägas in, säger Åke Malmström. 

I rapporten påpekas att det ibland uppstår problem när nämnden bara ger anslag utan att kräva prestationsstyrning. Nämnden borde, där det är möjligt, bli mer av en beställar-utförarorganisation, som Tiohundra.

Det gör det också enklare att kontrollera och följa upp verksamheten. Åke Malmström är inte helt övertygad om att det är rätt väg.

Det är inte så enkelt. Det går inte riktigt att tillämpa på den lagstyrda verksamheten. Det fungerar mer när det gäller hur vi ska jobba långsiktigt och liknande, säger han. 

De senaste åren har det varit mycket fokus på att arbeta förebyggande.

Ser du någon motsättning mellan att hålla budget och satsa mycket på förebyggande arbete?

Vi måste ju se det utifrån ett långsiktigt perspektiv. Om vi ser förbi ungdomars problem blir det dyrare i längden. Jag ser ingen motsättning. Vi i nämnden har ju sanktionerat det tankesättet. 

I höst hoppas Åke Malmström att den nya socialchefen finns på plats. Då blir det lättare att fortsätta arbetet. Men när det blir synligt i budgeten är svårt att säga.

Det här med budgetunderskottet är en lång historia, det går inte att ändra på det på ett möte.

Therése Söderlund

Annons