Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Små företag har svårt hävda sig mot vårdjättar

Upphandlingen av vården vid äldreboendet Nysättrahemmet sköttes på rätt sätt. Det slår länsrätten fast i en dom efter ett överklagande från ett litet, lokalt vårdföretag.
Samma sak kan hända inom andra delar av vårdbranschen menar Leopold Bredenberg, ordförande i Upplands vårdgivarförening.

Annons

Många små vårdgivare som driver HVB-hem riskerar att slås ut av större företag.

Leopold Bredenberg, ordförande i Upplands vårdgivarförening, är orolig.

Vi är svaga och har små resurser och står ensamma mot upphandlande kommuner.

Leopold Bredenberg driver Edebohemmet i Edebo med 15 platser i ett hem för vård och boende. Han har 18 ramavtal med olika kommuner, de flesta runt om i Storstockholmsområdet.

Men det finns inga garantier för att kommunerna placerar någon här.

Bara själva upphandlingen kan ställa till med problem för mindre vårdgivare.

Det kan vara ett byråkratiskt språk som det är svårt att hänga med i.

Leopold Bredenberg vet också av egen erfarenhet att det går åt mycket tid för att sköta upphandlingarna. Det är något HVB-hemmets ägare kan få ägna sig åt vid sidan av att delta i det vardagliga arbetet.

Oftast blir det under semesterperioden.

Leopold Bredenberg påminner dessutom om hur psykiatrireformen i mitten av 90-talet var tänkt. Då ville de styrande lägga ner stora och opersonliga enheter. Livssituationen för de boende skulle förbättras, de skulle bli mer delaktiga och vistas i mer hemlika miljöer.

Om de små boendena nu blir utkonkurrerade av stora företag försvinner kanske mångfalden och valmöjligheterna.

Finns vi som är små kvar om tio, 15 år, undrar Leopold Bredenberg och tar upp fallet med Ek vård och omsorg som inte kom i fråga för att driva verksamheten vid äldreboendet Nysättrahemmet. Uppdraget gick i stället till vårdjätten Attendo care.

Samma tendenser kan skönjas inom HVB-hemsverksamheten.

Idag har kommunerna blivit mer rakt på sak. Man pratar mer om pengar.

Ersättningen för en vårdplats vid Edebohemmet är enligt ramavtalen med Stockholms stad för 2003 mellan 930 och 1 060 kronor per dygn. Krävande vård ger mer pengar.

Här kan till exempel finnas fördelar för den som kan erbjuda fler platser vid samma hem eftersom till exempel kostnaderna för nattpersonal slås ut på fler.

Utbildning av vår personal kostar också mycket pengar, säger Leopold Bredenberg och berättar att det hänt att någon kommun krävt att 75 procent av personalen ska ha adekvat utbildning.

Bara det kan slå ut ett stort antal hem.

Ann Sjöblom

Tiohundranämndens beslut var inte fel

HVB står för hem för vård och boende.

I hela Uppland finns totalt 160 platser vid olika HVB-hem.

De har mellan fem och 15 platser vardera och 80 sammanlagt årsanställda.

Tiohundranämnden gjorde inte fel när Attendo care vann upphandlingen om att driva Nysättrahemmet med 17 platser för vård av dementa äldre.

Det slår länsrätten fast i en dom efter ett överklagande från Norrtäljeföretaget Ek vård omsorg.

Länsrätten tar inte ställning till hur poängen fördelats i utvärderingen. Däremot menar länsrätten att utvärderingen stämmer överens med förfrågningsunderlaget och att modellen i sig är godtagbar.

Ek vård omsorg hade i sitt överklagande tagit upp att utvärderingen tycktes gynna ”anbud som i mycket stor utsträckning prioriterar upprepningar av värdeord i textmassan framför adekvata svar”.

Attendo cares anbud var på 60 sidor, det lokala företagets bara nio sidor plus bilagor.

Attendo care är stora i vårdbranschen. Ek vård omsorg är ett litet, lokalt, nystartat företag där Katarina Jansson är en av ägarna och hon är inte förvånad över länsrättens dom.

Den var väntad, säger hon och är ändå nöjd med att ha visat på och skapat debatt om att de små, lokala företagen har svårt att hävda sig gentemot vårdjättarna.

Samtidigt menar Katarina Jansson att det är viktigt att tiohundranämnden verkligen kontrollerar att Attendo care följer det avtal som blir följden av upphandlingen.

Ann Sjöblom

Annons