Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Små företag är chanslösa

Liten mot stor. Trots att politikerna gärna ser att mindre, lokala företag är med i anbudsgivningen är det till sist de stora bolagen som tar hem spelet.

Annons

De bedömde att Nysättrahemmet med sina 17 platser för vård av dementa äldre skulle vara ett lagom stort uppdrag. Katarina Jansson i Norrtälje bildade företaget Ek vård omsorg tillsammans med sin chef och lämnade in ett anbud. Men uppdraget gick till storföretaget Attendo care, störst i Norden på vårdentreprenader.

 Många inom vården pratar om att starta eget, säger Katarina Jansson.

Men vad finns det egentligen för möjligheter att konkurrera? 

Katarina Jansson och hennes kompanjon möter ofta småföretagare som är besvikna på att kommunens styrande som önskar sig mångfald, småskalighet och möjlighet för kvinnor att bli företagare, inte fullföljer de tankarna.

Nu har Katarina Jansson och kompanjonen i Ek vård omsorg överklagat resultatet av upphandlingen till länsrätten. De är inte nöjda med poängbedömningen i upphandlingen som bara gällde kvalitet och inte pris. 

Attendo cares anbud omfattade 60 sidor. Det lokala företagets bara nio plus bilagor.

”Det framgår mycket tydligt att utvärderarna av anbuden i mycket stor utsträckning prioriterat upprepningar av värdeord i textmassa framför adekvata svar. Detta ställer i blixtbelysning den problematik som utförare i småföretag möter vid en jämförelse med stora företag i besittning av stora administrativa och juridiska resurser”, skriver Ek vård omsorg i sitt överklagande. 

Katarina Jansson menar att deras företag i stället har en styrka i kvaliteten i vårdarbetet. Det kan till exempel handla om personaltätheten där Ek vård omsorg räknar med 18,65 årsarbetare. Företaget har utgått från den personalstyrka som finns vid Nysättrahemmet i dag. Attendo care har kommit fram till 13,47 årsarbetare. För det har de båda anbudsgivarna fått lika många poäng.

”Den högre bemanningsgrad som Ek vård omsorg angivit uppväger ej bristerna i att läkartillgången ej redovisats”, skriver kommunens tjänstemän i sitt yttrande till länsrätten.

Ett annat exempel gäller maten där Attendo care fått dubbelt så många poäng som sin konkurrent.

 Och det trots att vi redovisat att vi genom att anställa en utbildad kokerska räknar med hög kvalitet. 

Kommunen motiverar i sin tur poängbedömningen med att Attendo care har en handlingsplan och att samverkan är viktigt. Attendo care har i sitt anbud ett kostråd två gånger per termin där brukare, personal och närstående ska diskutera mathållningen. Det lokala företaget föreslår att kostrådet träffas tre gånger per termin, och där ingår bara personal. 

På flera punkter hänvisar kommunen också till att Attendo care har tydliga handlingsplaner för hur olika saker ska genomföras, vilket kommunen inte anser gäller i det lokala företagets anbud. 

Ek vård omsorg hoppas att begäran om överprövning hos länsrätten ska bidra till att skapa debatt om småföretagarnas svårigheter att hävda sig i konkurrensen med stora bolagen.

 Klart är i alla fall att Attendo care inte har någon förståelse för personal som vill prova sina vingar.

Verksamhetschefen Elisabeth Ingvarsson, som var med och bildade Ek vård omsorg, arbetade vid ett av Attendo cares boende och blev uppsagd med omedelbar verkan.

Ann Sjöblom [email protected]

"De stora aktörerna har andra resurser"Tanken hos flera politiker var att upphandlingarna inom vården skulle ge större mångfald och att kvinnliga, lokala småföretagare skulle få en chans att utveckla verksamheten. Men hur ska de kunna matcha de stora aktörerna i vårdbranschen?

 Det är ett problem som är svårt att lösa, säger Hans Andersson, (fp) vice ordförande i tiohundranämnden.

 Alla vill öka mångfalden, vi eftersträvar fler entreprenörer i vården. Men de stora aktörerna har andra resurser. 

Hans Andersson menar att arbetet med att lägga ut mer verksamhet på entreprenad fortfarande är i sin linda.

 Jag är beredd att se över formerna och parametrarna inför kommande upphandlingar. Vi får lära oss.

Samtidigt får tiohundranämnden vid en upphandling inte gynna lokala företagare framför andra aktörer. Lagen om offentlig upphandling är tydlig på den punkten. 

Håkan Jonsson sitter i tiohundranämnden för socialdemokraternas räkning. Han tycker att kommunen i stället skulle ha erbjudit intresserad personal att starta ett kooperativ. Driften av Nysättrahemmet hade inte alls behövt gå ut på anbud, menar han. 

Den här upphandlingen gällde bara kvalitet, priset var bestämt i förväg.

 Vad är det för upphandling? Nu vinner den som berättar den bästa sagan. Det gynnar bara större företag som har resurser och kan formulera sig.

Ann Sjöblom

[email protected]

Så överklagar man

-Den som vill överklaga en offentlig upphandling har tio dagar på sig efter det att meddelandet om vem som tagit hem upphandlingen gått ut. Överklagandet ska göras hos länsrätten. Att i samband med överklagandet också begära inhibition är ganska vanligt.

- Om länsrätten går med på inhibition innebär det att det är vanskligt för upphandlaren att skriva under kontraktet innan länsrätten tagit ställning till synpunkterna i överklagandet.

- Det kan ta allt från någon vecka till några månader för länsrätten att ta ställning i sakfrågan. Det beror på hur många gånger olika yttranden ska skickas till parterna för att de ska få lämna sina synpunkter. 

Attendo care

- Startades 1988 och har sitt huvudkontor i Danderyd. Huvudägare är Industri kapital, ägt av bolaget Augustas i Luxemburg som i sin tur ägs av Industri kapitals fonder i skatteparadiset Jersey.

- Verksamhet finns på ett 70-tal orter i Sverige, Norge och Danmark. Äldreboendet Vårdbo i Norrtälje drivs redan av företaget.

- Under 2006 och 2007 lämnades 28 Lex Maria-anmälningar om vanvård hos Attendo care in till Socialstyrelsen.

- Enligt den ekonomiska rapporten för 2007 var årets intäkter 3,5 miljarder kronor, en ökning med 22 procent jämfört med året innan. Rörelseresultatet var 70 miljoner kronor. 

Källa: www.attendo.se, TV4:s Kalla fakta

Annons