Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sista kvällen för Flygskolan

Flygskolans framtid har varit en av de främsta stridsfrågorna i Norrtäljepolitiken under hösten. Men i kväll kommer det att avgöras. Nu skall fullmäktige fatta det definitiva beslutet. Oppositionen kan inte skjuta upp beslutet fler gånger.

Annons

Allt pekar på att kommunfullmäktige kommer att besluta att lägga ner skolan. Troligen kommer någon eller några fullmäktigeledamöter från allianspartierna att rösta emot förslaget, men inte tillräckligt många för att fälla det.

Det enklaste hade givetvis varit att låta Flygskolan vara kvar. Då hade inga elever tvingats att byta skola. Då hade barn- och skolnämnden och kommunledningen sluppit alla protester.

Men så enkelt är det nu inte. Antalet elever minskar, och då slösar kommunpolitikerna med skattepengar om man inte minskar skolans lokalkostnader.

Det bästa alternativet att spara på lokaler är då att lägga ner Flygskolan. Dels ägs inte dessa lokaler av kommunen, dels ligger skolan på ett ställe som inte passar för en skola. Det är därför rätt av den styrande alliansen att vilja lägga ner Flygskolan.

Däremot har man skött frågan på ett mycket dåligt sätt. Bland annat har informationen varit usel.

Därför var det bra att oppositionen återremitterade frågan vid förra fullmäktigemötet. Det gav majoriten chansen att bättre förklara för elever, lärare och föräldrar varför just Flygskolan skall läggas ner och hur de kommer att påverkas av nedläggningen. Den chansen har majoriteten också tagit. Det är bra. Det är dock dåligt att man inte presenterat denna information långt tidigare.

Själva nedläggningen borde också ha genomförts på ett annat sätt. Istället för att flytta elever, som nu sker, hade man kunnat stoppa intagningen till Flygskolan, och låta de elever som nu går på skolan gå klart där. Då hade man sluppit många av de problem som nedläggningen skapar.

Ett sätt för Flygskolan att leva kvar, även om fullmäktige i kväll beslutar om nedläggning, är att den blir en friskola. Sådana planer finns bland lärarna på skolan.

Det allra mesta talar dock för att de planerna inte kommer att kunna genomföras. Dels innebär den nya detaljplanen för Flygfyrenområdet, som kommunfullmäktige fattade beslut om i november, att biltrafiken ökar förbi Flygskolan. Det är därför svårt att tro att länsstyrelsen tillåter att en friskola får starta i Flygskolans lokaler.

På samma sätt kommer Skolinspektionen knappast att godkänna att lärarna knoppar av Flygskolan. Skolinspektionen sade i förra veckan nej till ansökan från Grindskolan och Bålbroskolan att bli friskolor, bland annat eftersom det inte låg något anbudsförfarande bakom friskolornas bildande. Allt talar för att Skolinspektionen skulle ha samma invändningar mot en avknoppning av Flygskolan.

Annons