Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringens förslag hotar allemansrätten

Nyligen gick remisstiden ut för miljödepartementets förslag till nya strandskyddsregler. Det är anmärkningsvärt hur den moderatstyrda regeringen har formulerat ett angrepp på allemansrätten, den biologiska mångfalden och det sköra skyddet som vi redan har utmed våra stränder.

Sedan 1950-talet har stränderna i Sverige varit skyddade genom ett lagstadgat strandskydd. För varje år har exploateringstrycket ökat och samhället har frikostigt gett dispenser mot lagen - alltför frikostigt.
Nu har det gjorts en utredning om att ”utveckla” strandskyddet. På vanlig svenska betyder det att ”urholka” strandskyddet. Eller ännu värre - strandskyddet kan på flera håll landet till och med försvinna. Om man läser vad förslagen egentligen handlar om så är det inte något utökat skydd för stranden, de organismer som lever där eller för det allmänna rörliga friluftslivet, nej det är en uppluckring av strändernas skydd. Det kallar man utveckling!

Nyligen skrev docent Lena Gipperth tillsammans med landets ledande rättsvetare i miljörätt ett upprop om att ”rädda våra stränder från kommunalt godtycke”. De hävdar att om förslaget från miljödepartementet går igenom leder det till omfattande exploatering av våra stränder, till skada för allemansrätten och den biologiska mångfalden. Det är bara att hålla med.
I ungefär 200 fall om året upphävs strandskyddet i samband med detaljplaneläggning. Om jakten på skattebetalare är skäl till ett förändrat strandskydd lär dispenserna knappast bli färre eller mer välgrundade med det nya förslaget. Samtidigt påstår man sig på vissa platser vilja stärka strandskyddet. Man pekar på behovet av ett stärkt strandskydd i de delar av landet där stränderna redan har exploaterats i hög grad, och där det dessutom finns ett starkt tryck på ytterligare byggnation.

Men det går inte att hitta några kraftfulla inslag som ger intryck av att detta verkligen är syftet med förändringen. I själva verket offrar de moderatledda regeringspartierna strandskyddet och hotar allemansrätten och viktiga biologiska värden om de driver igenom detta förslag.
Rätten till friluftsliv och tillgång till stränder hör till vår allemansrätt och livskvalitet. Det är lätt att glömma att den rätt som skänks till den som får dispens från strandskyddsbestämmelserna samtidigt berövas andra. Om detta går igenom, kommer vi att få ett försvagat strandskydd. Det kan knappast kallas utveckling!
Tina Ehn, mp
riksdagsledamot
Mats Dannewitz Linder, mp
Ingrid Landin, mp
Bridget Wedberg, mp
Mats Wedberg, mp
Dan Westin, mp

Annons
Annons