Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Partipiskorna avgjorde Norrvattenfrågan

Nu har alltså kommunfullmäktige bestämt att Norrtälje från cirka 2015 ska få sitt vatten från Mälaren. Den nuvarande vattentäkten Erken ska i stället (kanske) vara reservvattentäkt.
 

Annons

Vi tycker att det är ett oansvarigt och dåligt underbyggt beslut. Det är oansvarigt att basera ett så stort och viktigt beslut på muntliga redogörelser av två politiker Kjell Jansson (M) och Roland Larsson (S) och två tjänstemän. Det är dåligt underbyggt därför att det inte förrän i slutet av november fanns någon skriftlig redovisning över huvud taget, och inte förrän i januari fick politikerna tillgång till två av de konsultutredningar som har gjorts under arbetets gång. En tredje utredning har politikerna över huvud taget inte fått ta del av.

I själva verket var beslutet fattat redan i december 2007, när Kjell Jansson och Roland Larsson fick fullmäktige att besluta att söka om medlemskap i Norrvatten. Det framgår av avtalet, där det står att ”Medlemskapet innebär att Norrtälje kommer att försörjas med vatten via en huvudledning från Vallentuna till Norrtälje”. Detta trots att Kjell Jansson underströk att medlemskapsbeslutet bara handlade om medlemskap; själva vattenledningsbeslutet skulle bli en senare fråga.

Beslutet förra veckan vilar på två grundpelare: kommunen kommer år 2030 att ha 80 000 invånare; och Erkenalternativet kommer att håll i er nu från och med år 2055 vara dyrare.

”Prognosen” över invånarantalet innebär att kommunen på 20 år ska växa med cirka 25 000 personer, samtidigt som vi de senaste tio åren har vuxit med knappt 400 personer per år. Detta är det mest extrema alternativet i den senaste regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2010); där finns även alternativ från cirka 60 000 till cirka 69 000.

Vad gäller ekonomin så har kommunens tjänstemän konstaterat att Erken- och Norrvattenalternativen är i stort sett lika fram till 2055. Då kommer stora nyinvesteringar i Nånö vattenverk att krävas, vilket gör Norrvatten billigare i längden.

Men vem vet hur vår omvärld ser ut om 45 år? Hur ser förhållandena ut för Mälaren, redan i dag ett mycket sårbart vatten? Vilka följder har klimatuppvärmningen fått? Har vi fortfarande olja kvar? Vilka lagkrav kan tänkas gälla för vatten och avlopp år 2055? Eller: vad kan det kosta att göra en grundlig upprustning av ett vattenverk?

Ja, vem förutsåg för ens ett år sedan den katastrofala konjunkturnedgång som vi nu upplever? Vem tänkte sig år 1965 dagens mobiltelefonsamhälle, internet eller klimatproblemen? Vem gissade år 1965 rätt på Norrtäljes folkmängd år 2008?

Att fatta beslut med viktiga ekonomiska konsekvenser främst på basis av vad man gissar ska gälla om 45 år är minst sagt oseriöst.

Miljöpartiet frågade ut tjänstemännen under flera timmar. Vi fick goda svar på det mesta, men en fråga fick inget svar: varför det var så förtvivlat bråttom med beslutet. Självaste Kjell Jansson hade inget annat svar än att man hade arbetat seriöst med frågan i snart tre år och att det nu var hög tid att bestämma sig. Kollegan Roland Larsson säger i NT att ”det är just den enkla och snabba affären som är det fina i kråksången”, men det fina med snabbheten förklarar han inte.

Men uppriktigt sagt tror vi inte att ett uppskjutet beslut hade kunnat bli annorlunda. Det är tydligt att fullmäktigeledamöterna i den nya majoriteten inte hade några ambitioner att själva sätta sig in i detta komplicerade ärende. Det räckte med att Jansson Larsson förklarade att det är en bra lösning och att tjänstemännen fick förklara varför. Allt muntligt, utan förutsättningar för en inträngande behandling. (Argumenten på fullmäktigemötet att vi måste ”vara modiga” och att ett ”brett samarbete” skulle vara ett självändamål talar sitt tydliga språk.)

Vi får försöka trösta oss med att kommunen väl har det fullmäktige den förtjänar. Ett partipiskornas fullmäktige.

Mats Dannewitz Linder, MP

Ingrid Landin, MP

Bridget Wedberg, MP

Teresia Ekekihl, MP

Dan Westin, MP

ledamöter och ersättare

i fullmäktige

Annons