Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Överraskande stora eftergifter

Annons

Under ganska många år har en klar majoritet i riksdagen velat göra vissa förändringar i grundlagen. Allianspartierna och miljöpartiet har nämligen varit överens om att till exempel minska spärren för personval och införa en möjlighet till kommunala nyval.

Socialdemokraterna har dock varit emot alla sådana förändringar. Den enda grundlagsförändring man velat ha har varit att ”göra det lättare att bilda starka regeringar”, vilket i praktiken har betytt att riksdagsvalet skall gynna det största partiet, det vill säga socialdemokraterna. Sådana förändringar vill dock inget annat parti ha.

Eftersom alla partier är överens om att förändringar i grundlagen skall ha stöd av en bred majoritet i riksdagen, så har socialdemokraterna kunnat blockera alla förslag. Men 2004, efter att riksdagens majoritet ett flertal gånger uttalat sig för förändringar i grundlagen, så blev dock den socialdemokratiska regeringen tvungen att göra något. Så man begravde frågan i en utredning.

Även i denna utredning har socialdemokraterna försökt att blockera alla förslag till förändringar. Men till sist har man uppenbarligen givit med sig på ett antal områden. För det fanns ganska många förändringsförslag när grundlagsutredningen i går överlämnade sitt betänkande till justitieminister Beatrice Ask.

Med tanke på förutsättningarna är förslagen riktigt bra. Bland annat vill utredningen sänka spärren i personvalet till riksdagen från åtta till fem procent. Den kunde ha tagits bort helt, men det är vackert så.

Bra är också att utredningen vill införa en möjlighet till kommunala nyval. Att detta är viktigt visar inte minst de tomma fullmäktigestolar som Sverigedemokraternas framgångar innebar i många kommuner.

Ett annat bra förslag är att det blir lättare för kommun-medborgarna att driva igenom en folkomröstning. I dag stoppas sådana förslag nästan alltid av fullmäktiges majoritet. Utredningen vill nu att det skall krävas två tredjedels majoritet i fullmäktige för att stoppa ett folkomröstningsförslag. I dag räcker det med enkel majoritet. Å andra sidan vill utredningen att tio procent av kommuninnevånarna måste ställa sig bakom kravet på folkomröstning, jämfört med dagens krav på fem procent.

Fler bra förslag är att en omröstning om statsministern skall hållas efter varje val, att en bestämmelse om Sveriges medlemskap i EU införs i grundlagen och att rekryteringen av högre domare förändras. Däremot finns inte med några förslag om skilda valdagar mellan kommun- och riksdagsval eller om en författningsdomstol. Här har alliansen och miljöpartiet fått ge med sig. Trots det innebär grundlagsutredningens förslag en mycket bra kompromiss, där socialdemokraterna gjort överraskande stora eftergifter.

Annons