Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oro för att fler chefer vill sluta

Två stora förändringar i organisationen rör om bland kommunens anställda just nu.

Vad tycker du? Läs mer och kommentera!

Annons

Barn- och skolkontoret ska slås samman med utbildningsförvaltningen, vilket gör att grundskolan och gymnasieskolan får en gemensam chef.

Och fyra andra delar av den kommunala verksamheten ska börja arbeta mer tillsammans.

Det ska bli ett modernare och mer effektivt sätt att jobba, säger kommundirektören Lilian Eriksson.

Kommunalrådet Kjell Jansson (m) menar att rollerna mellan politiker och tjänstemän samtidigt renodlas.

Man ska inte ha fingrarna i bägge syltburkarna, säger han och beskriver kommundirektörens uppgift som att vara vd för ett företag.

Kommundirektören ska se till att arbetet flyter på så effektivt som möjligt. 

Arbetet med att slå ihop de två skolanknutna förvaltningarna har pågått en tid med förvaltningscheferna i spetsen.

Det jobbet ska vara avslutat senast vid årsskiftet. Samtidigt ska politikerna i både barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden ha kvar sina uppdrag.

En sammanslagning av de två nämnderna kan bli aktuell först efter nästa val. 

Den andra stora omorganisationen berör ledningskontoret, servicekontoret, tekniska kontoret och räddningstjänsten. Kommundirektören ska vara färdig med förslaget i nästa vecka och politikerna i kommunstyrelsen ska ta sitt beslut i början av juni.

Det nya arbetssättet är mer processinriktat, en grupp tjänstemän följer ett ärende från ax till limpa och ska ha ett gemensamt ansvar för resultatet.

Det förutsätter en långtgående delegation och tydlig målstyrning, säger Lilian Eriksson. 

Både chefer och annan personal har varit med under förändringsarbetet. Det har bland annat gått ut på att se vilka olika arbetsuppgifter som kan kopplas ihop med varandra. Ambitionen är att få bort de täta skotten mellan olika avdelningar. 

Lilian Eriksson är medveten om att förändringar ofta framkallar oro.

Det finns risk för fler avhopp, säger hon. 

Målet är att alla på de fyra kontoren som hör hemma under kommunstyrelsen ska få besked om var de ska jobba och med vilka arbetsuppgifter innan semestrarna.

Och kommunen ska inte avskeda någon personal, säger Kjell Jansson. Många kommunanställda har jobbat i 20-30 år hos kommunen och det är inte humant att säga upp någon som fyllt 60 år.

Omplaceringar är alternativet.

Ann Sjöblom [email protected] 

Mer fika krävs när chefen vill förnya

Kommunalrådet Kjell Jansson (m) har fortsatt förtroende för kommundirektören Lilian Eriksson.

Hon har haft mycket att göra den här första tiden och det finns saker som kan bli bättre, säger han.

Hittills i år har två förvaltningschefer sagt upp sig från sina arbeten i protest mot kommunledningens agerande. Socialchefen Isabel Andersson valde den utvägen i februari. 

Nu har även Nils-Gunnar Bergander, chef för utbildningsförvaltningen, lämnat in sin avskedsansökan. Han hänvisar till dålig personalpolitik, dåligt ledarskap och bristande öppenhet.

En del av kritiken har gällt kommundirektörens agerande och förmåga att kommunicera med personalen.

Som kommunalråd har Kjell Jansson egna erfarenheter av att hamna på kollisionskurs med personer med andra uppfattningar.

Under mina tre år som kommunalråd har jag haft en massa konflikter. Då brukar jag bjuda in folk så att vi kan prata med varandra över en kopp kaffe.

Det är inte säkert att kaffet får motparten att ändra åsikt i sak.

Men vi kan i alla fall vara vänner och gå vidare. Lilian Eriksson är duktig, men jag upplever att det kan ha varit någon brist i kommunikationen. 

Kommundirektören kan förstå resonemanget.

Jag har fått kritik för att jag varit osynlig i verksamheten och jag har nog varit för lite ute i organisationen. Jag har inte prioriterat det. Jag har gått via cheferna. 

Lilian Eriksson menar att hennes huvudsakliga uppdrag har varit att se till att kommunens verksamhet fungerar så smidigt som möjligt och att servicen till medborgarna blir den bästa möjliga. Det har i sin tur inneburit att mycket tid gått åt till att gå igenom hur allt ska organiseras.

Men jag ska ta tag i att försöka träffa folk. Det är ju bra att se hur verksamheten fungerar. 

Ann Sjöblom [email protected]

”Kommundirektören lägger sig i och går förbi oss”

Kommundirektören lägger sig i och går förbi oss i nämnden.

Ulrika Falk, ledamot och vice gruppledare för socialdemokraterna i utbildningsnämnden, är kritisk.

Hon hävdar att kommundirektören kritiserat utbildningsförvaltningens chef Nils-Gunnar Bergander för att avknoppningen inom gymnasieskolan inte går lika fort framåt som inom grundskolan. 

En av Rodengymnasiets rektorer, Ulla-Britt Persdotter, har ju ansökt om att få bilda en friskola innehållande utbildningarna på bygg-, el- och fordonsprogrammen.  Här har politikerna i utbildningsnämnden enhälligt bestämt sig för att invänta en utredning om konsekvenserna av avknoppningar och den kommunala policyn för hur det ska gå till. 

Barn- och skolchefen Ulf Gustavsson anses däremot ha ”lyckats bättre” i och med att både Bålbroskolan i Rimbo och Grindskolan i Norrtälje är på väg att bli friskolor.

Vårt beslut är politiskt, understryker Ulrika Falk och menar att kommundirektören inte ska ha synpunkter på vilka beslut politikerna i utbildningsnämnden tar. 

Ulrika Falk tar också upp osäkerheten kring sammanslagningen av barn- och skolkontoret och utbildningsförvaltningen. Vem som blir chef är inte klart ännu.

Det är klart att det är svårt att inte få veta vem som ska leda verksamheten.

Kommundirektören Lilian Eriksson säger i sin tur att arbetet ännu inte har kommit så långt att chefsfrågan är löst.

Och jag har absolut inte varit kritisk mot Nils-Gunnar Bergander. Det är helt taget ur luften. Jag är också noga med att inte uttala mig i politiska frågor.

Ann Sjöblom

[email protected]

Annons