Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Norrtäljes skolor behöver fler lärare

Vi vet att mycket fungerar bra i skolan men också att mycket måste bli bättre. När elever lämnar skolan utan fullständiga betyg eller när barn känner sig otrygga i skolan är det ett misslyckande för oss alla.
 

Annons

Alltför många barn och ungdomar har svårt att tillgodogöra sig nödvändiga kunskaper. Brister upptäcks oftast för sent och blir svåra att reparera. Vi ser också att klyftorna ökar när det gäller vilka elever som klarar målen i skolan eller inte.

Stora skillnader mellan skolor men också mellan kommunerna innebär att vi måste ställa högre krav på våra kommunpolitiker att öka investeringarna i skolan. Kunskap får aldrig bli en klassfråga eller en fråga som ställs mot stora skattesänkningar.

Vi ser nu över vår skolpolitik. Fokus för vår förnyelse är att lyfta fram framgångsfaktorer som tydliga mål, systematisk uppföljning och höga förväntningar på alla barn.

Den viktigaste uppgiften för skolan är kunskapsuppdraget. Målet måste vara att alla barn och unga ska ges förutsättningar att klara skolan. Förskolan och skolan ska ge unga människor kunskap, färdigheter och erfarenheter som gör dem rustade att forma sina egna liv och bygga morgondagens samhälle.

Barn och ungdomar ska utmanas att tänja gränserna för vad som är möjligt. För att nå dit behöver skolan fler lärare, mindre klasser och framför allt fler behöriga lärare. Det behövs lugn och ro i skolan, möjlighet att ibland arbeta i mindre grupper och att kunna ge eleverna det stöd de behöver utifrån sina individuella behov.

En skola i tiden och för framtiden kräver investeringar i fler lärare och framförallt behöriga lärare. Därför vill vi investera en miljard kronor i riktade statsbidrag årligen under tre år till fler lärare och speciallärare för att stödja kommunernas investeringar i skolan. För Norrtälje ger det möjligheten att söka cirka sex miljoner för fler speciallärare eller lärare. Erfarenheten visar att klasstorlek, lärarnas kompetens och engagemang har central betydelse för elevens resultat.

I Norrtälje har de borgerliga partierna styrt kommunen i snart tolv år utan att det inneburit något lyft för skolorna i kommunen. Tvärtom utvecklingen har gått åt fel håll.

Utvärderingar från Skolverket visar att skolorna har låg personaltäthet, stora klasser och ligger klart under riksgenomsnittet när det gäller antal elever som klarar målen. Trots att utvecklingen är känd hos den borgerliga majoriteten har man inte tagit tag i problemen. Vår slutsats är att den borgerliga skolpolitiken har misslyckats.

Innan valet 2006 var tongångarna hos borgerliga kommunal- och rikspolitiker helt andra med löften om satsningar på skolan. Istället har skattesänkningar prioriterats. Politik är att välja. I stället för den 30 öres skattesänkning som genomfördes i Norrtälje kommun förra året hade det funnits 29 miljoner mer att fördela till skola, vård och omsorg i budgeten 2009. En dålig skolpolitik tillsammans med nedläggning av Flygskolan är kvittot på den borgerliga ”satsningen”.

Den borgerliga regeringens skolpolitik har mest varit att fokusera på symbolfrågor. För skolminister Jan Björklund har tidiga betyg, mobiltelefoner, kepsar och skolk varit viktigare än att ge skolan tillräckliga resurser.

Skolministern har ensidigt lagt ansvaret för problemen i skolan på den enskilde eleven och svartmålat skolan och dess personal. Tvångsprivatiseringar eller olika checker ger inte heller automatiskt bättre kvalitet.

Hur skolan fungerar är avgörande för om eleverna når målen eller inte. Norrtäljes skolor behöver fler inte färre lärare. Det behövs en strategisk utbildningspolitik som sätter fokus på kunskap och som investerar i våra barn och ungdomar.

Annons