Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Norrtälje vill ha Förbifart Stockholm

Norrtälje säger ja till att bygga Förbifart Stockholm, visar en färsk undersökning gjord av Demoskop. I Norrtälje kommun säger 80 procent ja, medan endast tre procent säger nej.
 

Annons

Undersökningen visar också att opinionsstödet hos stockholmarna (beräknat på alla kommuner i Stockholms län) har växt markant under sommaren. I Demoskops septembermätning vill 81 procent av stockholmarna att den byggs medan endast nio procent är emot. I juni var 71 procent för och tio procent emot. En tydlig överströmning har därmed skett från ”vet ej” till ja-sidan sedan junimätningen. Undersökningen visar att folk har tröttnat på köandet och trafikkaoset på Essinge­leden.

Essingeleden är dimensionerad för 80 000 fordon per dygn men i verkligheten passerar dubbelt så många fordon. Kapaciteten är helt otillräcklig, något som leder till köbildning, tidsspillan och bristande säkerhet.

Dessutom är systemet mycket sårbart vid olyckor eftersom det saknas alternativa färdvägar. Flera incidenter har inträffat under året. Ett exempel på det gavs före sommaren då stora delar av Stockholm korkades igen under många timmar. Orsaken var en lastbil som hamnat på tvären och trafiken på tre södergående körfält blockerades totalt. Samhällskostnaderna för den incidenten blev 33 miljoner kronor.

Behovet av ytterligare förbindelser är sedan länge uppenbart. Med tanke på att Stockholmsregionen beräknas växa med 300 000600 000 till år 2030 så kommer problemen snabbt att förvärras om inget görs. Vägverket har utrett ett antal möjliga alternativ för nord-sydliga förbindelser och kommit fram till att Förbifart Stockholm är det bästa alternativet.

Att förbifarten har ett så kraftigt stöd är inte så konstigt med tanke på att tidsvinsterna för medborgarna blir enorma. Förbifarten förbättrar också miljön då trafiken flyttas från centrala delar till en tunnel. Att inte bygga Förbifart Stockholm vore förödande för hela Stockholmsregionen och inte minst för alla de Norrtäljebor som är för.

Annons