Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Med valfrihet kan vi slippa fler skandaler

Annons

Bäckagård kommer att bli ett i en serie av namn förknippade med vanvård av gamla, där personalen la de äldre tidig eftermiddag för att i lugn och ro få se på tv.

Bilden av svensk äldrevård är inte bara nattsvart. En av alliansregeringen beställd nationell undersökning visar att variationerna är stora. När de äldre själva får komma till tals visar det sig att det finns lysande exempel på mycket god kvalitet. Tyvärr finns det också alltför många exempel på motsatsen, där Bäckagård är ett.

Ytterst har kommunerna ansvaret för att kvaliteten ska vara hög. Staten ska genom lagstiftning garantera att alla får bra vård och omsorg.

Det som behövs är fler platser i särskilda boenden. Statens stimulansbidrag på 700 miljoner kronor är en bra början. Kravet att alltid bygga med tillgång till eget kök måste tas bort. De som bor på särskilda boenden skulle vara betjänta av att pengarna istället läggs på kvalitet.

Statens stimulansbidrag, 1,3 miljarder årligen, är också ett viktigt tillskott för att höja kvaliteten och satsa på förebyggande åtgärder.

Den nya Lagen om Valfrihet, LOV, är en annan mycket viktig byggsten. I de kommuner som bestämt sig för att använda den blir det tydligt att makten flyttas från tjänstemän och politiker till de gamla och deras anhöriga.

Det kommer att föra med sig en attitydförändring. Den gamle blir inte en belastning, något som man snabbt stoppar i säng för att få se på tv, utan förutsättningen för enhetens ekonomi och att det finns ett jobb. Fungerar hemtjänsten dåligt kan man välja en annan utförare.

Det är märkligt att socialdemokraterna i riksdagen röstat nej till en så viktig lag. I Norrtälje kommun välkomnar vi den nya lagen.

Staten har ansvaret för tillsyn av äldreomsorgen. Tillsynen kommer nu att skärpas då den läggs över från länsstyrelsen till Socialstyrelsen som redan har ansvaret för tillsyn av sjukvård.

Lex Sarah, den lag som säger att anställda inom äldreomsorgen ska anmäla allvarliga missförhållanden, måste skärpas. Det ska inte längre vara möjligt att stoppa en anmälan i byrålådan. Den ska omedelbart gå vidare till Socialstyrelsen. Allt ljus måste riktas på missförhållanden.

Alla vet att det i demensvården förekommer olika former av tvång, alltifrån inlåsning till fastsättning. Det saknas stöd i lagen för att använda tvång.

Socialdemokraterna har sett mellan fingrarna och inte låtsats som om tvång i demensvården finns. Det måste till tydliga regler som reglerar när tvång överhuvudtaget får användas och vem som i så fall har rätt att fatta beslut.

I år har för första gången öppna jämförelser presenterats där man kan jämföra äldreboenden i Sverige. Det är ett mycket bra steg mot att sätta strålkastarljuset på kvaliteten i äldreomsorgen.

Det är äldreboendena som själva fyller i uppgifterna. Det finns rykten om att vissa inte är helt sanningsenliga vid ifyllandet. Ett oberoende granskningsinstitut borde få ansvaret för de öppna jämförelserna. De skulle kunna göra kontroller av att uppgifterna stämmer.

Vi i centerpartiet blir inte nöjda förrän det sätts punkt för serien av skandaler inom svensk äldreomsorg.

Per Lodenius

Bengt Ericsson

Kajsa Hansson

Annons