Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många stränder riskerar offras på girighetens altare

Annons

Per Lodenius, Eva Olander och Claes Holmström skrev den 18 februari ett debattinlägg i NT under rubriken ”Obefogad oro för nya lagen”. Debattinlägget inger inget förtroende.

De många kommunalråd, som nu är tillfreds med regeringens proposition om ny strandskyddslag, drivs knappast av ambitionen att värna allemansrätten på stränderna. När kommunalrådet i Norrtälje går till val på löftet att bygga utefter stränderna avslöjar det ambitionen och vart utvecklingen är på väg.

Jag och många med mig kan inte se att regeringens förslag på något sätt stärker strandskyddet. Det gäller till exempel förslaget att kommunerna, och inte som i dag länsstyrelserna, skall fatta besluten om dispenser från strandskyddet och att länsstyrelserna skall ta över den kontrollerande funktion som Naturvårdsverket i dag har.

Naturvårdsverket har varit hopplöst underbemannat för den uppgiften. Av de 5 000 dispenser som årligen ges har endast en procent överklagats, samtidigt som verket har konstaterat att cirka 2/3 inte följer lagen eller saknar särskilda skäl till dispens.

Länsstyrelsen i Stockholms län har inte gjort något för att ändra den utvecklingen trots att den har kunnat, eftersom länsstyrelsen kan återkalla dispensgivningen från kommunerna. För något år sedan räknade länsstyrelsen åtminstone antalet dispenser i länet och antecknade om de följde lagen eller inte. I fjol slutade man med detta, och satte bara in kommunernas dispensbeslut i pärmar.

Inte mycket talar heller för att länsstyrelserna kommer att bli bättre på att tillämpa lagen i framtiden. Dels har länsstyrelserna för lite resurser för att klara av att kontrollera kommunerna. I Stockholms län kan det bli fråga om två tjänster som avsätts för strandskyddet. Frågan är också om det finns någon vilja att kontrollera kommunerna. Länets landshövding deklarerade till exempel för sin personal när han tillträdde att: ”vi ska göra som kommunerna vill om kommunerna inte uppenbart strider mot lagen”.

Begreppet allemansrätt är grundläggande för strandskyddet. Allemansrätt är inte uttryckligen definierat i lagtext eller förarbeten men omfattar att fritt få ströva, plocka svamp, bada, tälta, sola etcetera. ”Inte störa inte förstöra är ett giltigt uttryck för begränsning av allemansrätten”.

Regeringens strandskyddsförslag säger nu att det ska finnas en remsa på 25 meter närmast stranden som ska ”säkerställa fri passage för allmänheten”.

Vad erbjuder 25 meter mellan hus och strand för möjlighet för allemansrätt? Man har knappast picknick, man solar inte, man tältar inte men man kan promenera. Följden blir alltså att allemansrätt enligt strandskyddslagen är inskränkt jämfört med det hävdvunna begreppet.

Naturvårdsverket har med fog motsatt sig denna begreppsförvirring. Jag finner, för att raljera något, att allmänheten har fritt tillträde till Norr Mälarstrand i Stockholm, men det har föga gemensamt med det hävdvunna begreppet allemansrätt.

I sin debattartikel upplyser oss Per Lodenius, Eva Olander och Claes Holmström om att Sverige har 386 000 kilometer stränder. Avsikten är inte att visa hur mycket stränder det finns att bevara utan tvärtom att visa hur mycket stränder som kan exploateras.

Tänk om man i stället skulle argumentera för att samla bebyggelsen utanför strandskyddat område och därmed skapa en bättre grund för gemensam vattenförsörjning, avloppsbehandling, energiförsörjning, transporter och annan nödvändig service. Då skulle det finns mera orörda stränder kvar tillgängliga för betydligt flera människor än de få som exploaterat en strandtomt. Det är frestande för politiker att i ekonomiskt svåra tider låta bebygga stränderna.

Den som hävdar att förslaget till ny strandskyddslag innebär en skärpning ger sig mera hän åt bön eller besvärjelse än gör en kritisk analys av vad lagförslaget säger. Tyvärr riskerar många stränder och en del av begreppet allemansrätt nu att offras på girighetens altare.

Nils Edberg

Vätö

Annons