Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lilian Eriksson får sparken

Kommundirektören Lilian Eriksson tvingas sluta med omedelbar verkan.
Centern, folkpartiet och kristdemokraterna enades i går med socialdemokraterna.
Vad tycker du? Läs och kommentera!

Annons

Efter den senaste veckans samtal har vi kommit fram till den här lösningen för att rädda kommunens anseende framgent och få arbetsro, säger centerns gruppledare Berit Jansson.

Moderaterna har valt en annan väg.

 Man ska inte se det här som en spricka i majoriteten, menar Berit Jansson.

Vi har olika åsikter i ett personalärenden men har ändå fullt förtroende för varandra som samarbetspartners.

Socialdemokraten Olle Jansson beskriver gårdagens händelser som exceptionella.

Vi har kommit fram till att det här inte kan fortsätta med tanke på Norrtälje kommuns rykte. 

Olle Jansson (s): "Kjell Jansson borde ha insett problemen"

Samtidigt menar Olle Jansson att ansvaret faller tungt på kommunalrådet Kjell Jansson (m).

Lilian Eriksson har blivit ett offer för politisk klåfingrighet och hamnat i ett dåligt politiskt ledarskap.

Kjell Jansson, som träffat kommundirektören tio, 15 gånger om dagen, borde också tidigare ha sett problemen och hennes bristande förmåga att känna och förstå folks reaktioner.

Att två respekterade förvaltningschefer, socialchefen Isabel Andersson och utbildningschefen Nils-Gunnar Bergander, sagt upp sig i protest har förstås påverkat politikerna. Ytterligare signaler har kommit om att fler chefer kan välja att hoppa av. Samtidigt har kommundirektören dragit upp riktlinjerna för en stor omorganisation där ledningskontoret, servicekontoret, tekniska kontoret och räddningstjänsten ska föras samman.

Omorganisationer kan vara en smärtsam process, säger Åke Malmström, kd.

Då behövs att man kan samtala med varandra, säger Berit Jansson och tillägger att hon betraktar Lilian Eriksson som väldigt kompetent men att det finns brister i hennes sätt att kommunicera.

Hans Andersson (fp) menar i sin tur att omorganisationen måste sjösättas om än med vissa justeringar. För att det arbetet ska kunna gå framåt tänker sig politikerna att en tillförordnad kommundirektör utses.

I dag fortsätter diskussionerna vid ett extra sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ann Sjöblom

[email protected]

Kjell Jansson: "Det är illa skött"Norrtäljes moderata kommunalråd Kjell Jansson tycker att de andra borgerliga partierna har har hanterat ärendet illa. Men någon spricka i det borgerliga samarbetet är det inte fråga om.

Moderaterna valde att ställa sig utanför beslutet att sparka kommundirektör Lilian Eriksson. Enligt kommunalråd Kjell Jansson löser man inga problem genom att göra sig av med en tjänsteman.

Vi tycker att det här är illa skött. Vill man som politiker kritisera en tjänsteman ska man göra det i slutna rum. Man ska aldrig gå ut offentligt och kritisera en tjänsteman på det sätt som man har gjort nu, säger han.

Även om det borgerliga samarbetet inte har fungerat fullt ut i detta sammanhang, säger Kjell Jansson att man är överens i övriga frågor.

Vi har ett mycket gott samarbete inom majoriteten. Vi är inte oense om något annat än just det här personalärendet. Vi vet var vi har varandra.

Hade du kunnat agera annorlunda för att undvika den här situationen?

Nej, jag tror det hade varit svårt. Det var sådana personliga låsningar att vi inte kunde komma fram till något annat i det här ärendet. 

Åsa Forsberg

[email protected]

Åke Malmström (kd), Hans Andersson (fp) och Berit Jansson (c) meddelade på en

presskonferens att kommundirektören Lilian Eriksson sägs upp med omedelbar

verkan på grund av kommunikationssvårigheter med personalen.

Foto: Leif Gustavsson

Lilian Eriksson

Gjorde sin första arbetsdag som kommundirektör i Norrtälje den 15 september 2007.

Kom närmast från ett jobb som kultur- och fritidschef i Täby kommun.

Har ett fem års förordnande som kommundirektör i Norrtälje.

Om förordnandet avbryts ska kommunen betala ut en årslön. Uppsägningstiden är sex månader.

Detta har hänt

Socialchefen Isabel Andersson sade upp sig i slutet av februari. Hon hade inte förtroende för kommunalrådet Kjell Jansson (m) och kommundirektören Lilian Eriksson. Alla politikerna i socialnämnden, oavsett politisk färg, beklagade Isabel Anderssons beslut.

Den 6 maj sade även utbildningschefen Nils-Gunnar Bergander upp sig med hänvisning till kommunens dåliga personalpolitik, dåligt ledarskap och bristande öppenhet. Utbildningsnämndens ordförande Louise Branting (c) kritiserade i sin tur kommundirektörens agerande.

Kommunalrådet Kjell Jansson (m) höll någon dag senare i NT med om att det kan finnas någon brist i kommundirektörens sätt att kommunicera.

I söndags kväll ägde ett krismöte rum i den borgerliga gruppen. Diskussioner har även pågått på annat håll.

Annons