Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hundratals bostäder planeras i hamnen

Flera hundra nya bostäder finns med i planerna för området från Norrtälje hamn och österut längs Norrtäljevikens norra strand. Silorna i hamnen rivs troligen.
I förslaget finns också en ny gästhamn och ett mindre område med flytande bostäder.

Annons

Mellan tummen och pekfingret kan det bli totalt 400 nya bostäder, säger kommunens planeringschef Gunnel Löfqvist.

Utbyggnaden kommer att ske etappvis. En hel del planeringsarbete återstår, bland annat ska detaljplaner tas fram, men först ska politikerna i kommunstyrelsen godkänna riktlinjerna.

Gunnel Löfqvist tror att den första utbyggnaden kommer att ske där Borgargatan möter Grindvägen.

Själva hamnområdet är ett större projekt.

Lantmännen, som äger silorna, är intresserade av att där i stället blir bostäder.

Det är inte troligt att silorna blir kvar, säger Gunnel Löfqvist, som besökt Söderköping för att studera hur en ombyggnad skulle kunna göras.

Men Norrtäljes silor är så stora och det går inte att få in ljus i lägenheterna.

Länsstyrelsen kräver i sin tur att flishanteringen i hamnen ska flyttas. Buller, lukt, damm, tunga transporter och risk för brand i flishögen går inte att kombinera med fler bostäder. Kommunen måste alltså utreda var ett nytt flisupplag kan placeras.

Och hela området i hamnen måste snyggas upp, säger Gunnel Löfqvist.

I det kan också ingå att förstärka kajerna, något som en kommande exploatör kan få i uppdrag att åtgärda.

Länsstyrelsen tar dessutom upp faran med ras och skred och risken för att havsnivån i framtiden stiger. Från den första januari i år är kommunerna skyldiga att ta hänsyn till klimatförändringens effekter i sina beslut om planer och bygglov.

SMHI har också tagit fram en första rapport om hur klimatförändringarna kan påverka havsytans nivå i Norrtälje. Inom de närmaste hundra åren kan havsnivån vid enstaka tillfällen ligga 1,5 meter över dagens medelvattenyta.

För Norrtäljevikens norra strand gäller dessutom att marken på vissa sträckor består av lera som inte är lämplig att bygga på. Murar, plintar eller pålning kan krävas när byggena sätts i gång.

Förhöjda halter av bland andra metallerna arsenik, bly, kadmium, koppar och zink har också påträffats. 

Ann Sjöblom

[email protected]

Annons