Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här finns giftiga bottnar

På sju platser i Norrtälje kommun har länsstyrelsen bedömt att bottensedimenten i vattnet är så pass giftiga att hälsan kan riskeras.

Annons
I det inre hamnområdet i Norrtälje är bottensedimenten så giftiga att hälsan kan riskeras.

63 objekt har riskklassats av länsstyrelsen när man inventerat olika platser i Stockholms län. Riskklassningen har även gjorts i Norrtälje kommun. Här är det sju platser som blivit högt klassade. Ingen plats har fått den högsta klassen, 1.

Tre platser har fått riskklass 2: Edeboviken i Hallstavik, Herrängs marina och Norrtäljeviken.

Edeboviken upptas av industriområden (pappersbruk). Höga halter kvicksilver, antracen och TBT har uppmätts. Herrängs marina är en gästhamn som tidigare varit industrihamn. Under gruvverksamheten skedde här lastning av malm och lossning av kol. Enligt undersökningar finns här förhöjda halter av kadmium, bly, koppar och zink. TBT kan även förekomma.

I det inre av Norrtäljeviken bedöms risken vara stor för hälsofarliga ämnen i bottensedimenten. Sedimenten kan ha påverkats av närliggande verksamheter, som till exempel sågverk som impregnerat virke i hamnen.

Länsstyrelsen avråder inte från bad på dessa platser men understryker att man bör undvika att komma i kontakt med förorenade sediment.

Farliga områden i Norrtälje Riskklass inom parentes:

Edeboviken, Hallstavik (2)

Herrängs Marina, gamla industrihamnen (2)

Norrtäljeviken, inre hamnen (2)

Sjön Blåkaren, väster om Herräng (3)

Edsbro, masugnen vid Kyrksjön (3)

Masugnssjön, Örvik, söder om Herräng (3)

Norrsjön, Stabby, söder om Älmsta (3)

Inga områden i kommunen fick 1 (högst) eller 4 (lägst).

Annons