Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

God mans hustru fick gård värd 4 miljoner

En demenssjuk kvinna gav bort en fyramiljonorsgård till sin gode mans fru. Släktingar till den sjuka kvinnan misstänker att hon blivit lurad.
Nu granskar länsstyrelsen miljongåvan och Norrtäljes överförmyndare.

Annons

Länsstyrelsen har inlett en särskild tillsyn av Norrtäljes överförmyndare sedan hans agerande i en konflikt om en gåva ifrågasatts.

Vi kommer att granska ärendet efter de rätt allvarliga klagomål som inkommit, säger Monica Malmqvist, jurist på länsstyrelsen i Stockholm.

I fallet som nu hamnat på länsstyrelsens bord döljer sig en komplicerad historia som börjar 2005 när den Alzheimersjuka Norrtäljebon Karin ärver en mindre förmögenhet av sin far. Karin är på grund av sjukdom ställd under ett ställföreträdarskap genom tingsrätten, hon får alltså hjälp att bevaka sin rätt och att förvalta sin egendom. Bland annat den gård, med ett taxeringsvärde på nästan fyra miljoner, som ingick i arvet.

2006 får Karin en ny ställföreträdare, en god man. Då invänder släktingar till Karin. De tycker att den nya gode mannen är olämplig och överklagar utnämnandet till Svea Hovrätt. Men överklagan avvisas eftersom släktingarna inte är tillräckligt nära släkt.

I september 2008 upptäcker samma släktingar att Karin genom ett gåvobrev givit bort gården och ytterligare 400 000 kronor till sin gode mans hustru.

Enligt den gode mannen gav hon bort gården eftersom hon tröttnat på flera ej arvsberättigade släktingars envetna försök att övertala henne att sälja till dem.

Hon gav gården till min fru, som varit god vän med Karin i över 20 år, för att få slut på det här jagandet. Jag har inte på något sätt påverkat Karin i det här. Överförmyndaren har också sagt att det är okej, säger den gode mannen.

I gåvobrevet är villkorat att Karin har rätt att besöka gården så mycket hon vill så länge hon lever.

Flera släktingar till Karin är dock oroliga för att allt inte gått rätt till. De misstänker att den gode mannen och hans fru lurat kvinnan.

Karin är sjuk i Alzheimer, jag tror inte ens att hon förstår vad det här handlar om, säger en släkting.

Släktingarna säger att de framfört sina farhågor till överförmyndaren i Norrtälje som har tillsyn över kommunens gode män, men tycker inte att de tagits på allvar.

Därför har de nu vänt sig till länsstyrelsen i Stockholm som utövar tillsyn över överförmyndaren.

Sekretesskäl

Lennart Björkman, Norrtäljes överförmyndare, vill inte gå in på det enskilda fallet av sekretesskäl, men anser inte att han eller den gode mannen begått något fel.

En person som har en god man är i behov av hjälp, men är inte fråntagen sin rättshandlingsförmåga. Man har fortfarande rätt att fatta egna beslut och att sluta avtal, men då kan den gode mannen vara behjälplig, säger han.

Rent generellt, hur lämpligt är det om en god man eller hans familj mottar gåvor från huvudmannen?

Generellt ska man vara restriktiv, men det beror på omständigheterna. I vissa fall kan det vara olämpligt, i andra fall helt naturligt. En huvudman måste kunna ge bort en gåva till sin gode man, säger Lennart Björkman.

Fotnot: Karin är ett fingerat namn.

FAKTA

God man

Godmanskap kan anordnas för någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom samt sörja för sin person.

När godmanskapet inte är ett tillräckligt skydd mot rättsförluster kan förvaltarskap komma ifråga. Genom förvaltarskapet övertar förvaltaren hela eller delar av huvudmannens rättshandlingsförmåga.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

"En god man ska aldrig ta emot en gåva från sin huvudman"

Överförmyndaren i Stockholm och juridisk expertis menar att den gode mannen bör entledigas. Gåvan kan vara ogiltig.

Ett relativt enkelt fall så här får det inte gå till, säger Torbjörn Odlöw vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet.

Universitetslektorn Torbjörn Odlöw som doktorerat i specialområdet ställföreträdare för vuxna menar att det är fullständigt olämpligt att en god man eller hans familj får stora gåvor av en person de satts att hjälpa.

En god man ska aldrig kunna ställas i en situation där hans objektivitet kan ifrågasättas. I den situation som nu uppstått kan gåvans giltighet bestridas.

Trots ställföreträdarskapet har kvinnan laglig rätt att själv ge gåvor, men när det gäller en person med en demenssjukdom kan man ifrågasätta om hon kunnat överblicka konsekvenserna.

Torbjörn Odlöw menar att överförmyndaren kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel om han vetat om gåvan och inte vidtagit åtgärder. Till skillnad från Norrtälje förbjuder Stockholms stad och många andra kommuner i Sverige uttryckligen goda män från att motta gåvor från personer som de har ansvar för.

En god man ska aldrig ta emot en gåva från sin huvudman, säger Dag Jutfelt, förvaltningschef på överförmyndarnämnden i Stockholm.

Skiljer sig reglerna om det är den goda mannens familj som mottar gåvan?

Nej.

Vad skulle ni göra om ni fick ett liknande ärende på ert bord?

Vi skulle uppmana den gode mannen att omgående säga upp sitt uppdrag, säger Dag Jutfelt.

Annons