Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flygfältet behöver en skola

Skolan skall vara i centrum. Med det menar vi att skolan är och ska vara central, mycket viktig och det ställe där man möter man omvärlden - i det personliga - och där kunskaper ges.
 

Annons

Skolan ger de unga något helt unikt som man kanske aldrig möter senare i livet med personer och kunskaper i ett mycket stort spektrum och som i de flesta fall är givande och kreativt. Skolan representeras av byggnaden tidigare mitt i byn.

Skolan och utbildning är ett kärt ämne för artiklar i Norrtelje Tidning och annorstädes i pressen. Utbildningsnivån är generellt sett låg i Norrtälje kommun, betygen är också låga i jämförelse med många andra kommuner i Stockholms län och för övrigt i landet. Till detta kommer att psykiska ohälsan i Norrtälje kommun är högst av alla kommuner i Stockholms län.

Såväl den låga utbildningsnivån som den psykiska hälsans tillstånd är allvarligt. Åtgärder behövs och för att detta ska bli bättre görs stora ansatser både nationellt och lokalt. Tiohundra AB har samverkan som ett honnörsord och inte utan anledning för att vår kommun ska utvecklas till det bättre på alla plan.

Barn- och ungdomspsykiatrin BUP Norrtälje har många kontakter utåt och skolan är vår största samarbetspartner tillsammans med socialförvaltningen. Vi lär känna många skolor och deras arbetssätt när det gäller barn och ungdomar med problem. Ett flertal reaktioner på förslaget angående nedläggning av Flygskolan har inkommit och vi har följt diskussionen och vi vill ge våra synpunkter.

Flygskolan finns i ett område där de flesta nyinflyttade kan hitta en bostad vare sig de är svenskar, flyktingar eller invandrare. Flygfältet och Flygskolan har därmed blivit en ytterst viktig del för nyinflyttade i mötet med vår kommun. Det är inte alltid att elever känner sig stolta över sin skola men vi har många gånger hört elever från Flygskolan uttrycka: ”Jag går på en internationell skola”.

Eleverna har också beskrivit för oss hur man arbetar med detta i undervisningen. När vi har samtal med lärare och elever på skolan eller på BUP-mottagningen har vi alltid funnit ett starkt engagemang och en vilja och kapacitet att lösa komplicerade situationer i nuet. Ibland måste andra saker lösas innan skolan kan ha undervisningsmålen i fokus. Flygskolan har alltid varit snabb i ett nätverkstänkande och i att ta tag i problem och kontakta samarbetspartner.

Det kan vara så att många unga familjer på Flygfältet i större utsträckning än i mer etablerade villaområden saknar bil. Barnfamiljer med flera småbarn kan enkelt besöka skolan utan bil då skolan finns centralt i bostadsområdet. Föräldraengagemang och föräldrasamverkan underlättas.

I debatten om Flygskolan har vi redan märkt föräldrarnas stora engagemang för att få behålla sin skola. Samhörighet och föräldraengagemang är viktiga beståndsdelar i en god uppväxtmiljö.

Själv har vi som skriver denna artikel stora erfarenheter från såväl skolans värld som inom barn- och ungdomspsykiatrin och funnit att lärarlag och rektorer från Flygskolan är ovanligt kvalificerade att samarbeta med och klara komplicerade situationer för att eleverna ska kunna utvecklas inom Flygskolans ram.

Omorganisationer är något vi ständigt möter i vårt arbete på gott och ont. Däremot vet vi att vi människor behöver tid att ställa om sig för att inte bara oron och negativism ska ta överhanden.

Vi anser också att en skola skall finnas på Flygfältsområdet just av den anledningen att området behöver en skola som utgör en levande del av boendet för många människor. Bostadsmiljön kan komma att bli försämrad och utarmad utan skola. Då riskerar vi ett bostadsområde som istället kommer att kunna skapa allvarliga problem.

Annons