Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fem skolor hotade i sparförslag

Flera skolor i Norrtälje kommun hotas än en gång av nedläggning.
Skolorna i Skebo, Herräng och Söderbykarl finns med i diskussionerna. Det gäller också Singö skola och Flygskolan i Norrtälje.

Vad tycker du? Läs mer och kommentera!

Annons

Inga politiska beslut om stängning är tagna ännu och några färdiga förslag från tjänstemännen finns inte heller. Klart är ändå att barn- och skolnämnden har fått i uppdrag av fullmäktige att höja kvaliteten i skolan och att se över skollokalerna. 

Tjänstemännen på barn- och skolkontoret har gått igenom hur mycket ”undervisningsbar” yta som finns i skolorna och samtidigt tittat på hur många elever som undervisas där. Beräkningarna har visat att ytterligare 1 000 elever kan rymmas i kommunens grundskolor.

Vi har för mycket lokaler, säger barn- och skolnämndens ordförande Ann S Pihlgren (m). 

Att låta fritids flytta från egna lokaler in i skolans utrymmen är ett första steg. Det är det som nu händer med bland annat fritidshemmet Magistern i Hallstavik som ska flytta ihop med Hallsta skola. Samutnyttjandet av lokaler ska ge minskade lokalkostnader motsvarande 2,5 miljoner kronor under 2008. 

Nästa steg är större. Det är då de stora besparingarna ska göras.

Det kan komma att innebära att man behöver stänga skolor, säger barn- och skolchefen Ulf Gustavsson. 

Och Ann S Pihlgren översätter besparingarna på lokaler till tjänster inom skolan.

Det skulle kunna ge åtminstone 30 tjänster. Vi har fått ett löfte från kommunstyrelsen att vi får behålla pengarna vi sparar. Det är fördelaktigt, så har det inte varit tidigare. Att vi kan använda pengarna till personal är ett starkt incitament. 

Den 17 juni ska politikerna i barn- och skolnämnden få mer information från tjänstemännen och sedan tar de politiska diskussionerna vid.

Förslaget är bara på bebisstadiet ännu, säger centerns gruppledare Berit Jansson. 

Hon vill först ha fram en ordentlig ekonomisk kalkyl, gå igenom var det ska byggas bostäder och göra regionalpolitiska överväganden innan hon tar något beslut. 

Barn- och skolnämndens vice ordförande Olle Jansson (s), är med på att höja kvaliteten i skolan, men har ändå invändningar.

Här säljer man ut skolor billigt i ena änden och sedan lägger man ner skolor i den andra änden, säger han. 

Tanken är att besparingarna i etapp två ska gå att genomföra med början läsåret 2009-2010. Det innebär att besluten om framtiden måste vara tagna senast till i november då nästa omgång av elevernas val av skola ska genomföras. 

Ann Sjöblom

[email protected]

Detta har hänt:

Flera av de nu hotade skolorna har varit på väg att bli nedlagda tidigare.

Senast gällde det Singö skola där politikerna för två år sedan ändrade sig efter protester både från lokala företagare och aktionsgruppen Levande Roslagsbygd. 

Samtidigt diskuterades en nedläggning av Skärsta skola i Hallstavik. Den räddades genom att bli friskola. Innan dess dök förslaget upp att lägga ner skolorna i Herräng eller Skebo i stället för Skärsta skola. 

Flygskolan i Norrtälje var för tre år sedan nära ett beslut om stängning, den stoppades efter protester. 

Att lägga ner en skola är helt enkelt bland det svåraste en kommunpolitiker kan ge sig in på.

Flygskolan i Norrtälje: Har elever från förskoleklass och upp till nian. Det här läsåret har skolan 295 elever, varav 42 går i internationell klass. Flygskolans lokaler ägs av ett privat företag. Kanske måste lokalerna ändå användas när Roslagsskolan i Norrtälje byggs om för att bli en F-9-skola. 

Skebo skola:

Har också ungefär 50 elever, även där ska sexorna vidare till högstadieskolor vilket gör att antalet elever minskar.

Söderbykarls skola: har 58 elever det här läsåret. Skolan ligger mindre än en mil från Svanberga skola dit en del av eleverna skulle hänvisas. Några elever kan också gå i skola i Älmsta. 

Herrängs skola: Med ungefär 50 elever ser också ut att få ett vikande elevunderlag om skolans sexor flyttas till Centralskolan i Hallstavik. Om det blir en stängning i Herräng kan eleverna hänvisas till Hallstavik. 

Singö skola: Har i dag 24 elever från förskoleklass till tredje klass. De eleverna skulle kunna rymmas i Grisslehamns skola, särskilt om sjätteklassarna därifrån flyttas till Norrsundsskolan i Älmsta.

Annons