Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att ta hand om Norrtäljes kulturarv

Annons

”Kulturbyggnader värda pengarna” var rubriken på en artikel i Svenska Dagbladet den 17 oktober. Underrubriken löd: ”Rapport visar att kommuninvånare gärna betalar för dyra satsningar”.

I artikeln berättades att man i västgötska Vara byggde ett konserthus som invigdes 2003. ”Bygget var en stor kostnad för kommunen även om huset också fick en del regionala bidrag”, heter det. En studie visar nu att ”konserthuset är högt värderat i Vara, både av dem som besöker konserthuset och av dem som inte går dit, men som kanske tycker att konserthuset tillfört något positivt till orten”.

Konserthuset har blivit betydelsefullt för männi­skor långt utanför kommungränsen. Vara kommun har endast 16 000 invånare!

På samma sida fanns rubriken ”Nytt litteraturhus får gratis hyra”. Här framkom att Nynäshamn har tagit ett stort steg mot att få Sveriges första litteraturhus. Kommunstyrelsen har gett klartecken till att bygga om det gamla elverket på Estö till en utställning över Ivar Lo-Johansson och Harry och Moa Martinson. Kommunstyrelsens beslut innebär också att litteraturhuset inte behöver betala någon hyra för lokalen.

”Nynäshamn har i dag inget kulturhistoriskt resmål. Det här är ett sätt att lyfta fram en kulturskatt som vi redan har. Jag hoppas att folk ska lära sig mer om de här stora författarna och inspireras av deras kraft”, säger projektledaren Petra Harkort-Berge i artikeln.

Nynäshamn har 25 301 invånare. Jämför siffrorna med Norrtälje kommun!

I vår kommun finns många fler författare och konstnärer värda att uppmärksamma. Minnet av Albert Engströms vistelse under många år i Grisslehamn är bevarat. Här bodde även författare som Vilhelm Moberg, Nils Ferlin, Gunnar Ekelöf, Einar Malm, Sten Rinaldo, Evert Wallert, Yngve Janson, Gunnar Brusewitz såväl konstnär som författare, konstnärerna Harald Lindberg, Philip von Schantz, med flera. Evert Taube var under ett antal år skriven på Väddö. Astrid Lindgren vistades på Furusund.

Det numera förvanskade Stadshotellet har gästats av många av våra främsta författare, konstnärer, skådespelare med flera. Om kommunens styrande haft ett uns intresse för kultur skulle Stadt ha omvandlats till ett kulturhus där man i ord och bild kunnat berätta om alla storheter som gästat hotellet samt alla de som haft sin konstnärliga gärning här under drygt hundra år.

Det är dags att ta hand om vårt kulturarv! Konkret handling, i stället för luddiga visioner, är vad som behövs!

I det kulturminnesvårdsprogram som fullmäktige antog i början av 1980-talet heter det att om den dåvarande verksamheten upphör ska stadshotellet upplåtas för kulturella ändamål. Vidare fick inte trädgården röras. Att de besluten ingenting var värda, utan skamligen bröts upp, är skandalöst!

Nu byggs ett nytt hotell några hundra meter från det gamla. Positivt är att det blir ett vackert hus. Men så är det ritat av ”vår egen” arkitekt, Karl-Bertil Thorin, som kan sitt Norrtälje.

I januari 2006 innan det ödesdigra beslutet om ombyggnaden av Stadt och de radhus som skulle byggas togs ansökte jag hos länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring av Stadt. I augusti i år kom avslaget! Jag krävde en förklaring på den långa handläggningstiden och fick en ursäkt, samt bland annat svaret: ”Länsstyrelsen har en stor mängd väckta frågor som vi har svårt att hinna hantera vid sidan av annan ärendehantering. [. . .] Länsstyrelsen har gjort bedömningen att anläggningen har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och är av stor vikt för stadsbilden. Stadshotellet är särskilt värdefullt ur ett regionalt perspektiv som en del av Norrtäljes historia. Fastigheten uppfyller dock inte de krav Länsstyrelsens riktlinjer för nya byggnadsminnen ställer”. Citaten talar för sig själva!

Jag inbjöd länsantikvarien Mats Jonsäter att komma och beskåda vår nya ”turistattraktion”. ”Det är ingen vacker syn”, skrev jag. Något svar på denna inbjudan har jag inte fått!

Annons