Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg ut kärnkraften - för basindustrins skull

Trots att vi skriver januari 2009 i kalendern har vi inte lyckats frigöra oss från 1970-talsretoriken i energidebatten. Det är en enorm svaghet som låser och förlamar hela frågan.
 

Annons

Mot bakgrund av den starka lågkonjunktur som redan skördat tusentals jobb runt om i landet behöver vi en långsiktig och tillväxtfrämjande energipolitik för att trygga basindustrin, jobben och miljön. För mig som företrädare för anställda på Holmen Paper handlar det om framtiden och våra jobb.

Istället för samsyn och långsiktighet används energifrågan av politikerna som ett kortsiktigt maktpolitiskt redskap. Det är dags att frågan kopplas loss från gamla låsningar och fördomar. En blocköverskridande överenskommelse som tar utgångspunkt i att Sverige behöver en långsiktig energipolitik för att kunna säkra framtida jobb, tillväxt och konkurrenskraft, och samtidigt minska vår klimatpåverkan är helt nödvändig.

I den situation vi nu står inför tror jag att det framförallt är tre saker som är viktiga inför framtiden. För det första måste vi få tillgång till den energi produktionen kräver.

Vi kommer att ta vårt ansvar och inte slösa på tillgångarna. Till exempel har Holmen Paper nyligen investerat stora summor för att kunna effektivisera vår mest elintensiva process med 25 procent. Detta för att gå en mer hållbar framtid till mötes. Samtidigt kan vi inte dra ned på produktion, i slutändan ska vi producera mer och förädla mer och på det sättet växa. Det är inte svårt att räkna ut att utan tillgång på energi går ekvationen inte ihop.

För det andra får inga energislag förbjudas. Problemet i dag är att två av de absolut viktigaste energiformerna vi har kärnkraften och vattenkraften inte kommer att kunna byggas ut. Kärnkraften får vi i dag inte bygga ut på grund av politiska uppgörelser och älvarna är fridlysta.

Framtidens energimix kommer att behöva stå stadigt på tre ben: vattenkraft, kärnkraft och förnybara energikällor. Ur det här perspektivet måste den som bara vill acceptera kärnkraft också acceptera att vi har behov av förnybara alternativ. Och den som tror att vi bara kan klara oss med förnybart måste också förstå att vi har behov för kärnkraften och öppna upp för en modern utbyggnad av densamma. Kärnkraften står i dag för drygt hälften av Sveriges elproduktion, och kommer att behövas under överskådlig tid.

För det tredje menar jag att det behövs mindre politik och mer marknad i energifrågan. I dag finns många villiga investerare, jag vågar påstå att Holmen skulle kunna vara en av dem som skulle vilja se mer av till exempel kärnkraft i Sverige. Vi klarar det inte ensamma men tillsammans med något av de stora energibolagen, ett antal svenska industribolag, är vi villiga att investera i ny energi. Det som är ekonomiskt lönsamt och som bidrar till jobb, ett bättre klimat och välfärd ska inte stoppas på grund av politisk prestige och gamla låsningar.

Jag är övertygad om att den som tror på basindustrin som en viktig del av svensk utveckling inte kan se någon viktigare industripolitisk fråga än energiförsörjningen. Därför vill jag efterlysa ny diskussion om kärnkraften, där vi konstaterar att kärnkraften även fortsatt kommer att vara en del av svensk energiförsörjning.

Annons