Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Buller och bång

Trafiken på Vätövägen i Norrtälje sprider oljud omkring sig.
- Och bullret går rakt in i kudden, säger Maria Källmark Molitor som bor med sin familj strax intill genomfarten.

Annons

Familjen är en i raden som har hört av sig till kommunens bygg- och miljökontor för att få bukt med störningarna.

Jag vill inte bara gnälla men bullret har blivit en olägenhet, säger Maria Källmark Molitor som i övrigt trivs bra med att bo centralt i Norrtälje.

Familjen flyttade till sitt hus för sex år sedan och tycker att problemen har ökat sedan dess. Det är mer trafik och det känns också som att det är fler tunga fordon som passerar. En del av framfarten på raksträckan sköts dessutom i högre hastigheter än förr.

Vi förstår att man måste passera oss och att det inte går att flytta vägen, men något måste göras.

Redan halv fem på morgonen brusar bilarna i gång när pendlarna ger sig iväg till sina jobb. Och trafiken fortsätter med ganska hög intensitet fram till halv tolv, tolv på natten.

Trafiken gör att familjen inte gärna vistas på altanen och barnen har fått sina sovrum förlagda till den tystare delen av bostaden. Men för den som ändå drabbas av bullret kan det vara svårt att finna den riktiga nattron.

Maria Källmark Molitor har flera förslag på vilka åtgärder som skulle kunna mildra störningarna. Att sätta upp ett bullerplank mot Vätövägen kan vara en metod. Att förse huset med en annan typ av fönster kan också hjälpa. Och dessutom vore det bra med någon form av hastighetssänkande åtgärder på Vätövägen. Blomsterarrangemang på en refug mitt i vägen kan vara ett alternativ.

Kommunens tjänstemän har varit förstående, men nu vill jag att något ska hända, säger Maria Källmark Molitor.

Anita Ericsson, enhetschef vid kommunens bygg- och miljökontor, har gått igenom de klagomål på trafikbuller som kommit in den senaste tiden. Privatpersoner har hört av sig också från till exempel Hårnacka utanför Norrtälje och från Gottstavägen i Hallstavik.

Vi skulle gärna vilja göra en inventering av var problemen finns så att vi kan göra en åtgärdsplan, säger Anita Ericsson. Nu får vi ta ärende för ärende.

En bit in i september finns i alla fall chans för tjänstemännen att bygga på sitt kunnande. Då håller vägverket information om vilka statsbidrag som finns att få för bullerdämpande åtgärder.

Så kan buller påverka

Buller är den störning som berör flest människor i Sverige. Cirka 1,5 miljoner är utsatta för vägtrafikbuller.

Att få sin sömn störd varje natt kan med tiden ge allvarliga hälsoeffekter på sikt, leda till ökad stress och innebär en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Även de som inte upplever sig som störda kan påverkas negativt. Buller sätter ner prestations- och inlärningsförmågan och kan göra det svårare att koncentrera sig. Via Vägverket kan kommunerna få stöd som täcker 50 procent av kostnaderna för åtgärder mot vägtrafikbuller för de värst utsatta.

Källa: www.vv.se

Mät bullret längs vägarna!

Margaretha Lundgren (s) har skrivit en motion till fullmäktige.

Hon vill att kommunen ska skaffa sig en bild av bullerstörningarna från trafiken.

Margaretha Lundgren har egna erfarenheter av att bo i ett utsatt läge intill E18 mot Kapellskär.

När vi just flyttat dit tänkte jag att här går det inte att bo. Sedan vänjer man sig, men det är egentligen inte acceptabelt att man ska vänja sig vid en sådan grej. Och besökare undrar hur vi står ut.

I motionen tar Margaretha Lundgren upp att nedsatt hastighet, bullerplank och tyst asfalt kan bidra till en bättre ljudmiljö.

Krav på ett åtgärdsprogram mot bullerstörningar har också förts fram i en motion från Roland Larsson (s) och Catharina Wahlgren (v).

Politikerna i bygg- och miljöutskottet har just tagit upp motionerna.

Ingmar Wallén (m) är en av ledamöterna i utskottet. Han hänvisar till att Vägverket, Banverket och Luftfartsstyrelsen fått ett uppdrag att kartlägga det buller som deras trafikslag åstadkommer och att också ta fram förslag till åtgärdsplaner.

Vi vill avvakta åtgärdsprogrammen på nationell nivå, säger Ingmar Wallén. Under tiden får vi hantera bullerfrågorna i vår dagliga verksamhet.

Husägare erbjuds bullerglas

Vägverket följer hur bullernivåerna längs vägarna utvecklas.

I år får 76 fastighetsägare i Norrtälje kommun erbjudande om att få en tredje glasruta insatt i husens fönster.

Det erbjudandet gäller sammanlagt 278 fastigheter i länet.

Målsättningen är att arbetena ska vara klara innan årsskiftet, säger Lars Dahlbom, bullerspecialist vid Vägverket väg.

Vägverket jobbar på flera plan. En inventering av bullret, beställd av EU, har gjorts för vägar där mer än sex miljoner fordon per år passerar.

Men ingen väg i Norrtälje har så höga flöden.

För Norrtäljes statliga vägar görs huvudsakligen teoretiska beräkningar av bullret kombinerat med fältstudier på plats. Om bullrets dygnsmedelvärde överstiger 65 decibel har åtgärder varit aktuella. Det samma gäller ett maxvärde nattetid på 80 decibel.

Nu är vägverkets mål att sänka riktmärket för högsta acceptabla dygnsmedelvärde till mellan 61 och 64 decibel. Brev ska redan ha gått ut till berörda fastighetsägare.

Vägverket är annars mer inne på att jobba med långsiktiga åtgärder som tystare vägbeläggningar och tystare fordon.

Längs de här vägarna i Norrtälje ska särskilt utsatta fastighetsägare få hjälp att minska bullret inomhus i bostäderna:

- riksväg 76 Norrtälje-Hallstavik-länsgränsen

- riksväg 77, Norrtälje-Rimbo-länsgränsen

- länsväg 276, Norrtälje-Åkersberga

- länsväg 278, Penningby-Furusund

- länsväg 280, Edsbro-Kårsta

- länsväg 282, Söderbykarl-Edsbro-Knutby

Mer läsning

Annons