Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Autistiska barn tvingas flytta

Kvisthamra särskola måste ge plats för Flygskolans elever. För de autistiska eleverna kan det få svåra följder.
- För många av dem kan en flytt att innebära att de tappar det de lärt sig sista året, säger Veronica Nordin, en av de ansvariga för verksamheten.

Annons

Det går bara sex elever i Kvisthamras särskoleklass. Alla har en form av autism som ställer stora krav på rutiner och miljön.

 När vi ska någonstans kan det räcka med en missad buss för att någon av eleverna ska få ett utbrott med sparkar och slag mot andra. De har svårt att klara förändringar, säger Veronica Nordin.

Att barnen ska flyttas under nästa år oroar både personal och föräldrar. Pia Andersson är förälder till en av de yngsta eleverna som redan flyttats två gånger under de sista två åren, eftersom förskolan han gick på lades ner.

 Han har gråtit och skrikit, varit agressiv, bitit och nypt oss. Han har inget eget språk, men jag förstår ändå, hans ögon har varit fyllda av ångest, säger hon.

En ny flytt oroar henne mycket.

 Han har precis fått tillbaka sin självkänsla och börjat lära sig saker igen.

Att lära sig saker på Kvisthamra särskola är inte samma sak som att lära sig saker i den vanliga grundskolan.

Vårt mål här är att lära eleverna att fungera i vardagen; att lära sig åka rulltrappa, stå i en kö eller sitta still vid ett matbord. Det är social träning helt enkelt. De flesta kommer aldrig att kunna lära sig läsa eller räkna, förklarar Veronica Nordin.

Livet på skolan är strikt reglerat av scheman för att ge struktur åt dagen. I långa rader sitter bilder som visar vad varje barn ska göra. Många av verksamheterna sker i små rum där eleverna kan arbeta utan störande intryck. Det som från början var två klassrum har byggts om till sex, sju mindre och några mellanstora rum. Väggarna mellan rummen går inte ända upp till tak. Något som ger hög ljudnivå när elever blir oroliga och skriker. Efter en kontroll i våras har Arbetsmiljöverket dömt ut lokalerna delvis på grund av det.

 Nu har vi läst i tidningen att elever från Flygskolan ska flytta hit. Men ingen har pratat med oss. Vi har ingen aning om var vi ska ta vägen med vår verksamhet och när vi frågat om man inte kan bygga om här får vi inget svar, säger Veronica Nordin.

Det är en orolig tid både för personal och föräldrar.

 Min son och de andra här behöver stabilitet och lugn, ändå är jag alltid orolig för provisoriska lösningar och flyttar, säger Pia Andersson och får medhåll av Veronica Nordin.

 De som bestämmer ser bara sex elever som de lätt kan flytta på. De förstår inte vår verksamhet. När de här barnen flyttas går de tillbaka i sin utveckling. Det tar lång tid att bygga upp det igen. Om vi måste flytta är det viktigt att vi får göra det på ett sätt där vi kan påverka hur det sker.

Oklart vart barnen ska ta vägen

Utdömda lokaler behövs för Flygskolans elever.

Om Flygskolan stängs nästa läsår ska eleverna som går i förskoleklass till och med fjärde klass flyttas till Kvisthamra skola.

Där får de bara plats om man flyttar särskolan och använder de två paviljonger som skolan har till vanliga klassrum.

Eftersom särskolans lokaler har dömts ut av Arbetsmiljöverket på grund av ljudnivån passar paviljongerna bra för andra elever menar Ulf Gustavsson, chef för barn- och utbildningskontoret

Var ska särskolans elever och lärare flyttas?

Jag vill prata med personalen innan jag går ut i tidningen.

Förslaget om att flytta Flygskolans yngsta elever till deras lokaler har funnits med sedan i september. Hur kommer det sig att ni från förvaltningens sida inte har pratat med personalen på Särskolan i Kvisthamra tidigare?

 Vi har pratat med ledningen på skolan direkt, men vi kommer att ha samtal med personalen också. Dialogen med dem är viktig. De har skickat en skrivelse till oss med många kloka synpunkter, säger Ulf Gustavsson.

Särskolans två paviljonger är ombyggda från två klassrum till sex, sju riktigt små rum, två mellanstora rum och ett kök. Tidigare har du sagt att lokalerna inte alls behöver byggas om för att ta emot eleverna från Flygskolan. Behöver man inte det?

 Jag överlåter den bedömningen till dem på ledningskontoret som kan lokaler.

FAKTA - Flyttar och särskolan i Kvisthamra

* 2005 flyttades den autistiska klassen från Frötuna skola till Kvisthamra skola. Orsaken var att lokalerna behövdes till förskoleverksamhet och att eleverna lättare skulle få socialträning i stadsmiljö. Fyra av eleverna var med om den flytten.

* 2007 lades förskolan Jupiter för autistiska barn ned. Den låg först i Solbacka men flyttades ett halvår innan nedläggningen till Balders hus. Två av eleverna i Kvisthamra var med om flyttarna.

Autism

* Personer som har autism har svårt att kommunicera med andra och ofta en begränsad fantasi. Dessutom har många problem med hyperaktivitet och sömn.

* Man kan ha olika grava former av autism, en del lever helt normala liv medan andra har svårt att klara sig själva.

* Eleverna på Kvisthamra särskola har alla en grav autism och en eller flera andra utvecklingsstörningar.

Kvisthamra Särskola

* Här går sex elever i åldern åtta till fjorton år.

* Ingen av dem kan tala, läsa eller skriva.

* De kommunicerar med hjälp av bilder.

* Behovet av stöd gör att man har en handledare var.

Annons