Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla hus ska få egen postadress

Numren på postlådorna ska bytas ut.
Alla hus i Norrtälje kommun ska få egna, riktiga adresser.
–De första nya adresserna kan vara klara under hösten, tror Gun-Britt Lindén, projektledare på bygg- och miljökontoret.

Annons

Tanken med de nya så kallade belägenhetsadresserna är att varje bostadsentré ska ha en egen exakt adress. Det ska till exempel göra det lättare för ambulans och räddningstjänst att hitta rätt vid en utryckning.

Nu har Gun-Britt Lindén och kollegan Peter Geschwind en gigantisk uppgift framför sig.

De större orterna i kommunen har i och för sig redan gatuadresser, men det

kan hända att en del av dem behöver bytas ut eftersom samma gatunamn förekommer på flera orter.

Gun-Britt Lindén vill helst att varje gatunamn ska vara unikt. Det kan till exempel innebära att Skolvägen inte skulle få finnas i såväl Hallstavik, Rimbo som Älmsta. Skogsvägen är ett annat populärt gatunamn som dessutom är vanligt i många fritidshusområden.

Nu återstår det för politikerna i bygg- och miljönämnden att bestämma hur stora förändringarna ska bli.

För alla som bor på landet eller har fritidshus med postlådeadress väntar hur som helst nya adresser.

Gun-Britt Lindén hoppas bland annat på att få kontakt med tomtägareföreningar runt om i kommunen. Till att börja med vill hon antingen få reda på vad vägarna i områdena heter i dag eller få förslag på vad de skulle kunna heta i framtiden.

Det ska vara unika namn. Lite hjälp kan finnas att hämta hos Institutet för språk- och folkminnen. Där finns tips om vad som är god ortsnamnssed.

När förslagen till nya adresser väl är klara skickas de ut till fastighetsägarna som får tre veckor på sig att ha synpunkter.

Gun-Britt Lindén har tidigare haft samma uppdrag för Uppsala kommuns räkning. Hon vet att arbetet är grannlaga.

Det gäller att ha en dialog med fastighetsägarna.

I Gun-Britt Lindéns arbetsuppgifter ingår också att hitta namn till alldeles nya gator och vägar. Det nya bostadsområdet Färsna i Norrtälje står först i tur, följt av Björnö. För Färsnaområdet skulle gatunamnen till exempel kunna ha anknytning till de fornlämningar som finns i området.

Adresser

Ann Sjöblomn En belägenhetsadress är en adress som entydigt anger läget för en bestämd plats.

n Belägenhetsadressen kan exempelvis vara namn på en väg eller gata, men även namn på en by, gård eller hus.

n Alla kommuner ska senast den 1 januari 2010 ha fastställt adresser för småhus med permanent boende där det på fastigheten finns endast en småhusbyggnad.

n För småhus utan permanent boende ges alla kommuner anstånd längst till den 1 januari 2015.

Exempel på upptagna gatunamn

Strandvägen: Norrtälje, Furusund

Skolvägen: Hallstavik, Rimbo, Älmsta

Lindvägen: Hallstavik, Älmsta

Granvägen: Hallstavik, Rimbo, Älmsta

Skogsvägen: Norrtälje, Älmsta

Ängsvägen: Rimbo, Edsbro

Källa: www.lantmateriet.se

Annons